W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

PAŹDZIERNIK 2012

 

Uchwała Nr 270/2012
Zarządu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na: „Kompleksowe ubezpieczenie majątku Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z siedzibą w Czarnkowie i Jednostek Organizacyjnych Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego” na rok 2013 i 2014”.


Uchwała Nr 269/2012
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za III kwartał 2012 roku
Załącznik


Uchwała Nr 268 /2012
Zarządu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie: zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji w zakresie ratownictwa wodnego


Uchwała Nr 267/2012
Zarządu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 10 października 2012 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w celu realizacji projektu systemowego „Przez ruch i zabawę poznaje siebie i otoczenie – zajęcia specjalistyczne dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych w Gębicach”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic edukacyjnych.


Uchwała Nr 266 /2012
Zarządu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 10 października 2012 r.
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego w zakresie realizacji projektu systemowego „Przez ruch i zabawę poznaje siebie i otoczenie – zajęcia specjalistyczne dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych w Gębicach”


Uchwała Nr 265/2012
Zarządu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 10 października 2012 r.
w sprawie: przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego spółkom wodnym zrzeszonym w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie oraz Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Trzciance


Uchwała Nr 264/2012
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 10 października 2012 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2012 rok.
Uzasadnienie
Załącznik nr 1 - Zmiany w planie wydatków
Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków majątkowych


Uchwała Nr 263/2012
Zarządu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia październik 2012 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w celu realizacji projektu „Wiedza kluczem do sukcesu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic edukacyjnych.

Uchwała Nr 262/2012
Zarządu Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego z dnia 4 października 2012 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na budowę przyłącza gazowego na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.


Uchwała Nr 261/2012
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 04 października 2012 r.
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa.


Uchwała Nr 260/2012
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 04 października 2012 r.
w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.


Uchwała Nr 259/2012
Zarządu Powiatu Czarnkowsko -Trzcianeckiego z dnia 4 października 2012 r.
w sprawie: wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz rodziny i rodzicielstwa zastępczego pn. „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo –wychowawczej typu socjalizacyjnego w Krzyżu Wlkp. dla 14 dzieci w okresie od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2014 r.”


Uchwała Nr 258/2012
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 4 października 2012 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym


Uchwała Nr 257/2012
Zarządu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 4 października 2012 r.
w sprawie: powołaniu komisji stypendialnej oraz ustalenia wysokości stypendiów Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego w roku 2012 .


Uchwała Nr 256/2012
Zarządu Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego z dnia 4 października 2012 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych stanowiących wyposażenie Ośrodka Dziecka i Rodziny w Krzyżu Wlkp.
Załącznik

Powiadom znajomego