W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

PAŹDZIERNIK 2011


Uchwała Nr 142/2011 (82 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego z dnia 3 listopada 2011 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie zbiorów bibliotecznych po zlikwidowanym Zespole Szkół im. St. Staszica w Białej.


Uchwała Nr 141/2011 (84 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego z dnia 27 października 2011 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na likwidację materiałów magazynowych oraz kotłów parowych po zlikwidowanym Zespole Szkół im. St. Staszica w Białej.


Uchwała Nr 140/2011 (235 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 27 października 2011 roku
w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za III kwartał 2011 roku
Załącznik (1085 KB)


Uchwała Nr 139/2011 (379 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Dziecka i Rodziny w Krzyżu Wlkp.


Uchwała Nr 138/2011 (84 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego z dnia 27 października 2011 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie zbiorów bibliotecznych po zlikwidowanym Zespole Szkół im. St. Staszica w Białej.


Uchwała Nr 137/2011 (82 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego z dnia 27 października 2011 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie wartości niematerialnych i prawnych po zlikwidowanym Zespole Szkół im. St. Staszica w Białej.


Uchwała Nr 136/2011 (83 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego z dnia 27 października 2011 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie pozostałych środków trwałych po zlikwidowanym Zespole Szkół im. St. Staszica w Białej na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej.


Uchwała Nr 135/2011 (84 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego z dnia 27 października 2011 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie pozostałych środków trwałych po zlikwidowanym Zespole Szkół im. St. Staszica w Białej na rzecz Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance


Uchwała Nr 134/2011 (84 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego z dnia 27 października 2011 roku
w sprawie: zmiany uchwały Nr 214/2004 Zarządu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania lokali użytkowych, pomieszczeń w budynkach administracyjnych i garaży z zasobu powiatowego, zawierania umów dzierżawy oraz ustalenia stawek czynszu – na okres do 3 lat.


Uchwała Nr 133/2011 (128 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i rozpoczęcia procedury w trybie przetargu nieograniczonego, na: wyrób oraz dostawę wszystkich rodzajów tablic rejestracyjnych pojazdów dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie


Uchwała Nr 132/2011 (82 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego z dnia 20 października 2011 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż pozostałych środków trwałych po zlikwidowanym Zespole Szkół w Białej.


Uchwała Nr 131/2011 (84 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego z dnia 20 października 2011 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych po zlikwidowanym Zespole Szkół im. St. Staszica w Białej.


Uchwała Nr 130/2011 (84 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego z dnia 20 października 2011 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie oleju opałowego oraz materiałów magazynowych na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej.


Uchwała Nr 129/2011 (86 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego z dnia 20 października 2011 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie pozostałych środków trwałych po zlikwidowanym Zespole Szkół im. St. Staszica w Białej.


Uchwała Nr 128/2011 (85 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego z dnia 20 października 2011 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na likwidację pozostałych środków trwałych po zlikwidowanym Zespole Szkół im. St. Staszica w Białej. 
 


Uchwała Nr 127/2011 (84 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego z dnia 20 października 2011 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych po zlikwidowanym Zespole Szkół im. St. Staszica w Białej
 


Uchwała Nr 126/2011 (87 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego z dnia 20 października 2011 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 348/2010 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej oczyszczalnią ścieków oraz określenia warunków zawarcia umowy.


Uchwala Nr 125/2011 (384 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 20 października 2011 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i rozpoczęcia procedury w trybie przetargu nieograniczonego, na: wybór banku do prowadzenia obsługi budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego i jednostek organizacyjnych powiatu.


Uchwała Nr 124/2011 (92 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 13.10.2011 r.
w sprawie: realizacji projektu konkursowego Wiedza kluczem do sukcesu.


Uchwała Nr 123/2011 (82 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego z dnia 13 października 2011 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie przez okres 3 miesięcy w 2011 roku od pobierania czynszu za najem lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku oddanym w trwały zarząd Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Trzciance .


Uchwała Nr 122/2011 (117 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 13 października 2011 roku
w sprawie: opinii projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drawsko na lata 2011 - 2014 z perspektywą do roku 2018”.


Uchwała Nr 121 / 2011 (102 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 13 października 2011 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i rozpoczęcia procedury w trybie przetargu nieograniczonego, na: opracowanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w systemie GEO-INFO V dla obrębu miasta Wieleń ( drugi etap ) .


Uchwała Nr 120/2011 (103 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 06 października 2011 r.
w sprawie: powołaniu komisji stypendialnej oraz ustalenia wysokości stypendiów Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego w roku 2011 .


Uchwała Nr 119/2011 (82 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 06 października 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 100/2011 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 29 sierpnia 2011 r.


Uchwała Nr 118/2011 (137 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 06 październik 2011 r.
w sprawie: projekt „Wiedza kluczem do sukcesu”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic edukacyjnych.


Uchwała Nr 117/ 2011 (85 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 06 października 2011 r.
w sprawie: rozeznania rynku cen za wykonanie przez podmioty uprawnione badania sprawozdań finansowych za 2011 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki.
Załącznik (130 KB)


Uchwała Nr 116/2011 (96 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 6 października 2011 roku
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.


Uchwała Nr 115 /2011 (102 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 6 października 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie majątku ruchomego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowie.


Uchwała Nr 114/2011 (85 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiegoz dnia 6 października 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych stanowiących wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Trzciance.


Uchwała Nr 113/2011 (272 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 6 października 2011 r.
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie do zawarcia i realizacji umowy o dofinansowanie projektu konkursowego „Nadal stawiamy na jakość”.

Powiadom znajomego