W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

CZERWIEC 2011


CZERWIEC 2011 

Uchwała Nr 87/2011 (78 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie: wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego do czynności prawnych 

Uchwała Nr 86/2011 (101 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i rozpoczęcia procedury w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę pokrycia dachowego wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi na budynku Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - I etap. 

Uchwała Nr 85/2011 (107 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 22 czerwca 2011 roku
w sprawie: zmiany uchwały Nr 406/2010 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie „Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania”. 

Uchwała Nr 84/2011 (75 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej. 

Uchwała Nr 83/2011 (113 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie:  wykonania wzmocnienia korpusu drogi nr 1323P na odcinku przepływu wód powodziowych w ramach realizacji projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1323P Krzyż Wlkp. – Drawsko od km 0+140 do 2+921,25 wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi w miejscowości Krzyż Wlkp.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna Działania 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) Schematu II Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013. 

Uchwała Nr 82/2011 (141 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie: powołania Komisji Opiniującej wnioski o pomoc zdrowotną złożone przez nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki. 

Uchwała Nr 81/2011 (85 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie: przyznania dotacji z budżetu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego na realizację zadania publicznego dla Spółek Wodnych zrzeszonych w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie oraz Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Trzciance 

Uchwała Nr 80/2011 (80 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego z dnia 16 czerwca 2011 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż złomu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie. 

Uchwała Nr 79/2011 (117 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 16 czerwca 2011r.
w sprawie:  wyrażenia zgody na zawarcie ugody sądowej w zakresie zwiększenia stawki podatku VAT z 22% na 23% w odniesieniu do wynagrodzenia jakie Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki winien zapłacić firmie POL-DRÓG Piła Sp. z O.O. z tytułu wykonywanych robót w roku 2011 w trakcie realizacji projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1323P Krzyż Wlkp. – Drawsko od km 0+140 do 2+921,25 wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi w miejscowości Krzyż Wlkp.” w ramach: Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna Działania 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) Schematu II Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 

Uchwała Nr 78/2011 (259 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie: powołania Lokalnego Zespołu Koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. 

Uchwała Nr 77/2011 (75 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. 

Uchwała Nr 76/2011 (75 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krzyżu Wlkp. 

Uchwała Nr 75/2011 (82 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 16 czerwca 2011 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku
Załącznik (726 KB) 

Uchwała Nr 74/2011
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 9 czerwca 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i rozpoczęcia procedury w trybie przetargu nieograniczonego, na: opracowanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w systemie GEO-INFO V dla obrębu miasta Wieleń (pierwszy etap). 

Uchwała Nr 73/2011
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 9 czerwca 2011 r.
w sprawie: odwołania Pani Grażyny Kowalskiej ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Białej. 

Uchwała Nr 72/2011
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 9 czerwca 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż drewna przez Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie. 

Uchwała Nr 71/2011
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 9 czerwca 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych stanowiących wyposażenie Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Powiadom znajomego