W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

MARZEC 2011 


MARZEC 2011


Uchwała Nr 49/2011 (119 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie: likwidacji mienia powiatu, zatwierdzenia protokołu Komisji Likwidacyjnej


Uchwała Nr 48/2011 (116 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i rozpoczęcia procedury w trybie przetargu nieograniczonego, na: częściową wymianę stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Czarnkowie


Uchwała Nr 47/2011 (87 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego z dnia 31 marca 2011 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 133/2004 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania gruntów zabudowanych i niezabudowanych z zasobu powiatowego, zawierania umów oraz określenia stawek czynszu za dzierżawę.


Uchwała Nr 46/2011 (85 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego z dnia 31 marca 2011 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych stanowiących wyposażenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie.


Uchwała Nr 45/2011 (100 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 31 marca 2011 roku
w sprawie: przyjęcia i przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2010 rok
Jednolity identyfikator aktu

Strona tytułowa (167 KB)
Spis treści (91 KB)
Część tabelaryczna
Załącznik nr 1 - Dochody (295 KB)
Załącznik nr 2 - Wydatki (681 KB)
Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu (145 KB)
Załącznik nr 4 - Dotacje udzielone z budżetu powiatu (267 KB)
Załącznik nr 5 - Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (262 KB)
Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (263 KB)
Załącznik nr 7 - Wpływy i wydatki związane z zadaniami z zakresu ochrony środowiska (210 KB)
Załącznik nr 8 - Gospodarstwa pomocnicze (172 KB)
Załącznik nr 9 - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (175 KB)
Załącznik nr 10 - Należności jednostek organizacyjnych (99 KB)
Załącznik nr 11 - Zobowiązania jednostek organizacyjnych (94 KB)
Część opisowa (686 KB)
Informacja o stanie mienia powiatowego za okres: od dnia 1 lipca 2009 roku do dnia 31 gudnia 2010 roku (139 KB)
Załącznik nr 1 (226 KB)
Załącznik nr 2 (129 KB)


Uchwała Nr 44/2011 (104 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 29 marca 2011 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie „Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania”


Uchwała Nr 43/2011(99 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie: udzielenia w 2011 r. dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz dotacji dla placówek niepublicznych.


Uchwała Nr 41/2011 (85 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 17 marca 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie


Uchwała Nr 40/2011 (94 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 17 marca 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz przyjęcia darowizny przez Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance


Uchwała Nr 39 /2011 (76 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 17 marca 2011 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w 2011 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz określenia wysokości środków na poszczególne zadania.
Załącznik (109 KB)


Uchwała Nr 38 /2011 (89 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 17 marca 2011 roku
w sprawie: uwag i wniosków do Prognozy Oddziaływania na Środowisko projektu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
Załącznik (134 KB)


Uchwała nr 37/2011 (90 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 10 marca 2011 roku
w sprawie: zatwierdzenia Zasad i trybu finansowania przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na rok 2011
Załącznik (382 KB)


Uchwała Nr 36/2011 (47 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 10 marca 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na: usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego


Uchwała Nr 35/2011 (82 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego z dnia 10 marca 2011 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lub złomowanie środka trwałego przez Zespół Szkół im. Powstańców Wlkp. 1918-1919 w Krzyżu Wlkp.


Uchwała Nr 34/2011 (86 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 03 marca 2011 r.
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance.


Uchwała Nr 33/2011 (78 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 03 marca 2011 r.
w sprawie: odwołania Pana Józefa Leszka Parchimowicza ze stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance.


Uchwała Nr 32/2011 (91 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 3 marca 2011 roku
w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek nauki.


Uchwała Nr 31/2011 (107 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 3 marca 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia ofert i określenia wysokości dotacji na realizację zadań publicznych powiatu w 2011 r. przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.
Załącznik (126 KB)


Uchwała Nr 30/2011 (97 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 3 marca 2011 roku
w sprawie: podania do publicznej wiadomości rocznej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2010 rok
Załącznik

Powiadom znajomego