W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

LISTOPAD 2010


LISTOPAD 2010

Uchwała Nr 461/2010 (144 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 26 listopada 2010 roku
w sprawie : zmian budżetu powiatu na 2010 rok
Uzasadnienie (106 KB)
Załącznik nr 1 (88 KB)
Załącznik nr 2 (198 KB)
Załącznik nr 3 (59 KB)
Załącznik nr 4 cz I (42 KB)
Załącznik nr 4 cz. II (47 KB)
Załącznik nr 5 cz. I (39 KB)
Załącznik nr 5 cz. II (38 KB)
Załącznik nr 6 cz. I (42 KB)
Załącznik nr 6 cz. II (29 KB)
Załącznik nr 6 cz. III (39 KB)

Uchwała Nr 459/2010 (35 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 12 listopada 2010r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, na remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz remont części korytarza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie.

Uchwała Nr 458/2010 (29 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko -Trzcianeckiego z dnia 12 listopada 2010 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 455/2010 (32 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego z dnia 12 listopada 2010 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych stanowiących wyposażenie Warsztatów Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance.

Uchwała Nr 454/2010 (29 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego z dnia 12 listopada 2010 roku
w sprawie: użyczenia nieruchomości z zasobu powiatowego na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

Uchwała Nr 453/2010 (100 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 12 listopada 2010 roku
w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej powiatu na 2011 rok
Spis treści (119 KB)
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu - projekt Uchwały Nr … Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia … w sprawie: uchwały budżetowej powiatu na 2011 rok (148 KB)
Wykresy:
Dochody w działach (157 KB)
Dotacje oraz pomoc finansowa po stronie dochodów (154 KB)
Subwencja ogólna (161 KB)
Dochody pozostałe (350 KB)
Wydatki w działach (159 KB)
Wydatki wg rodzaju (193 KB)

Załączniki do Uchwały Nr …. Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia ...       w sprawie: uchwały budżetowej powiatu na 2011 rok
Załącznik nr 1 - Plan dochodów (59 KB)
Załącznik nr 2 - Plan wydatków (104 KB)
Załącznik nr 3 - Plan wydatków majątkowych (41 KB)
Załącznik nr 4 - Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu (17 KB)
Załącznik nr 5 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej (19 KB)
Załącznik nr 6 - Plan dchodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (64 KB)
Załącznik nr 7 - Plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu (86 KB)
Załącznik nr 8 - Plan wpływów z tytułu opłat i kar pobieranych na podsatwie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska (38 KB)
Załącznik nr 9 - Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych (36 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu - uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2011 rok (104 KB)
Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu - materiały informacyjne (246 KB)

Uchwała Nr 452/2010 (79 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 12 listopada 2010 roku
w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2011-2020
Spis treści (35 KB)
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu - projekt Uchwały Nr … Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia … w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2011-2020 (102 KB)

Załączniki do Uchwały Nr …. Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia ….....  w sprawie:  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2011-2020
Załącznik nr 1 - Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwota długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu (109 KB)
Załącznik nr 2 - Objaśnienia przyjętych wartości (165 KB)
Załącznik nr 3 - Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustway o finansach publicznych na lata 2011-2013 (96 KB)
Załącznik nr 4 - Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe (40 KB)

Uchwała Nr 451/2010 (24 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 12 listopada 2010 roku
w sprawie: opinii projektu „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Krzyż Wlkp. na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017”.

Uchwała Nr 450/2010 (26 KB)
Zarządu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 12 listopada 2010 roku
w sprawie: opinii projektu „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Krzyż Wlkp. na lata 2010 - 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017”.

Powiadom znajomego