W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

ROK 2005GRUDZIEŃ 2005

Uchwała Nr XXXVI/244/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia z 29 grudnia 2005r.
w sprawie:określenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2005.
Załącznik nr 1

Uchwała Nr XXXVI/243/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia z 29 grudnia 2005r.
w sprawie:określenia formy organizacji i zasad eksploatacji Hali Widowiskowo - Sportowej w Trzciance.
Załącznik nr 1

Uchwała Nr XXXVI/242/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia z 29 grudnia 2005r.
w sprawie: W sprawie okreslenia zadań finansowych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w 2005r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Uchwała Nr XXXVI/241/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia z 29 grudnia 2005r.
w sprawie: Ustalenia zasad gospodarowania majątkie trwałym samodzielnych publicznych zakładów zdrowotnych.

Uchwała Nr XXXVI/240/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia z 29 grudnia 2005r.
w sprawie:zmian budżetu powiatu na rok 2005. 
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznki nr 5
Załącznik nr 6
Załącznki nr 7
załącznki nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11

Uchwała Nr XXXV/239/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia z 20 grudnia 2005r.
w sprawie:     "Przyjęcia Programu współpracy Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2006".

 Uchwała Nr XXXV/238/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia z 20 grudnia 2005r.
w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13

LISTOPAD 2005

Uchwała NR XXXIV/237/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia z 29 listopada 2005r.
w sprawie: zmian bużetu powiatu na rok 2005.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załacznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

UCHWAŁA NR XXXIV/236/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia z 29 listopada 2005r.
w sprawie: udzielania pomocy finansowej Gminie Krzyż Wlkp.

UCHWAŁA NR XXXIV/235/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia z 29 listopada 2005r.
w sprawie: kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki.

UCHWAŁA NR XXXIV/234/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia z 29 listopada 2005r.
w sprawie: przyjęcia zmian z zakresu administracji rządowej.

UCHWAŁA NR XXXIV/233/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia z 29 listopada 2005r.
w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki obilczenia i przyznania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadmiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacenia dodatku mieszkaniowego.

UCHWAŁA NR XXXIV/232/2005 r
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia z 29 listopada 2005r.
w sprawie: wyrażenia woli współtworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Czarnkowsko Trzcianeckiego. 

UCHWAŁA NR XXXIV/231/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia z 29 listopada 2005r.
w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego NR XXV/153/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego na lata 2005 - 2013.

UCHWAŁA NR XXXIV/230/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia z 29 listopada 2005r.
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej przystąpienia Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego do współrealizacji projektu "Poprawa zdrowotności mieszkańców Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego", planowanego do realizacji w latach 2006 - 2009 przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie w ramach środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

UCHWAŁA NR XXXIV/229/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia z 29 listopada 2005r.
w sprawie: zatwierdzenia i przyjęcia "Programu zdrowia Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego".

PAŹDZIERNIK 2005

UCHWAŁA NR XXXIII/228/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia z 27 września 2005r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy restrukturyzacyjnej z PKO BP SA wierzycielem z tytułu kredytu inwestycyjnego  udzielonego w 2001 roku ZZOZ w Czarnkowie oraz zmiany uchwały nr XXXIV/258/2001 z dnia 9 października 2001r.

UCHWAŁA XXXIII/227/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia z 25 października 2005r.
w sprawie: nabycia w drodze umowy sprzedaży na własność Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego nieruchomości gruntowych połozonych w m. Krzyż Wlkp., Łokaczu Małym i Lubczu Wielkim gm. Krzyż Wlkp. na poszerzenie drogi poiwatowej nr 1323 Krzyż Wlkp.-Drawsko

UCHWAŁA XXXIII/226/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia z 25  października 2005r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych wraz z udziałem we własności gruntu

UCHWAŁA NR XXXIII/225/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia z 25 października 2005r.
w sprawie: zatwierdzenia zmian w regulaminie Zespołu Poradni Podsatwowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej stanowiącym załącznik nr 2 do statutu Szpitala powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance

UCHWAŁA Nr XXXIII/224/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia z 25 października 2005r.
w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2005 rok
Załącznik nr 1
Załacznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11

WRZESIEŃ 2005

Uchwała nr XXXII/223/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia z 27 września 2005r.
w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2005 rok
Załacznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Uzasadnienie do Uchwały nr XXXII/223/2005

Uchwała nr XXXII/222/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia z 27 września 2005r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na finansowanie wydatków nieznajdujacych pokrycia w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego

Uchwała nr XXXII/221/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia z 27 września 2005r.
w sprawie: zasad udzielania stypendiów w roku akademickim 2005/2006, na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów zamieszkałych na obszarach zmarginalizowanych na terenie Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego.

Uchwała nr XXXII/220/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia z 27 września 2005r.
w sprawie: zasad udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów zamieszkujacych na terenach wiejskich i kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości funkcjonujących na terenie Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego, w roku szkolnym 2005/2006.

SIERPIEŃ 2005

Uchwała nr XXXI/217/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 22 sierpnia 2005 roku
w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załacznik nr 3
Załacznik nr 4
Załacznik nr 5
Uzasadnienie do uchwały nr XXXI/217/2005

CZERWIEC 2005

Uchwała Nr XXX/215/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 28 czerwca 2005r.
w sprawie: przystąpienia do projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypednialne oraz upoważnienia Zarządu Powiatu do zatwierdzenia projektu

Uchwała Nr XXX/214/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 28 czerwca 2005r.
w sprawie: w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego prowadzenia Zespołu Szkół Leśnych w Goraju

Uchwała Nr XXX/213/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 28 czerwca 2005r.
w sprawie: uzgodnienia granic obwodu szkolnego dla Gimnazjum w Białej

Uchwała Nr XXX/212/2005 
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 28 czerwca 2005r.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego Czarnkowsko - Trzcianeckiego 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO

Uchwała Nr XXX/211/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 28 czerwca 2005r.
w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu orza Komisji Stałych Rady Powiatu Czarnkowsko -Trzcianeckiego na II półrocze 2005
Załącznik 1
Załącznik 2

Uchwała Nr XXX/210/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 28 czerwca 2005r.
w sprawie: założenia Policealnej Szkoły w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance 

Uchwała Nr XXX/209/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 28 czerwca 2005r.
w sprawie: przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Krzyżu Wlkp.

Uchwała Nr XXX/208/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 28 czerwca 2005r.
w sprawie: przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół w Białej

Uchwała Nr XXX/207/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 28 czerwca 2005r.
w sprawie: przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół w Trzciance

Uchwała Nr XXX/206/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 28 czerwca 2005r.
w sprawie: przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie

Uchwała Nr XXX/205/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 28 czerwca 2005r.
w sprawie: dotacji celowej dla Powiatu Pilskiego z przeznaczenien dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile

Uchwała Nr XXX/204/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 28 czerwca 2005r.
w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8

Uchwała Nr XXIX/203/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 1 czerwca 2005 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Uchwała NR XXIX/202/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 1 czerwca 2005 r.
w sprawie: zmian budżetu na 2005 rok
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załacznik 4
Załącznik 5
Załącznik Nr 6
Załącznik 7
Załącznik 8

Załącznik 9
Załącznik 10

Uchwała Nr XXIX/201/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 1 czerwca 2005 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych.

Uchwała Nr XXIX/200/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 1 czerwca 2005 r.
w sprawie: przekształcenia Domu Małego Dziecka w Krzyżu Wlkp. w Ośrodek Dziecka i Rodziyn w Krzyżu Wlkp.

Uchwała NR XXIX/199/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 1 czerwca 2005
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny udziału w wysokości 1/3 własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej zasób powiatowy, położonej we Wronkach, przeznaczonej na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia-na rzecz Gminy Wronki.

Uchwała Nr XXIX/198/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 1 czerwca 2005r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we własności gruntu.

Uchwała Nr XXIX/197/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 1 czerwca
w sprawie: opinii do wniosku Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie o dotację na poprawę jakości świadczeń zdrowotnych.

Uchwała Nr XXIX/196/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 1 czerwca
w sprawie: opinii do wniosku Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance o dotację z budżetu państwa na poprawę jakości  świadczeń zdrowotnych.


Uchwała Nr XXIX/195/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 1 czerwca
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trzciance za 2004 rok.

Uchwała Nr XXIX/194/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 1 czerwca
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie za 2004 rok.

KWIECIEŃ 2005

Uchwała Nr XXVIII/193/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 29 kwietnia 2005 roku
w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół w Trzciance oraz nadanie jej imienia

Uchwała Nr XXVIII/190/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 29 kwietnia 2005 roku
w sprawie: zmian w buidżecie powiatu na 2005 rok
Załącznik 1
Załacznik 2
Załacznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załacznik nr 6
Załacznik nr 7
Załacznik nr 8

UCHWAŁA NR XXVII /188/2005
Rady Powiatu Czarnkowsk - Trzcianeckiego z dnia 5 kwietnia  2005 roku
w sprawie: wyłączenia nieruchomości zabudowanej z funduszu założycielskiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie.

XXVIII SESJA RADY OWIATU CZARNKOWSKO - TRZCIANECKIEGO
25 KWIETNIA 2005 ROKU

UCHWAŁA Nr XXVII/187/2005 r.
Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 5 kwietnia 2005 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmian oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie.


Uchwała Nr XXVII/186/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 5 kwietnia 2005 roku
w sprawie:   określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku.

Uchwała Nr XXVII/185/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 5 kwietnia 2005 roku
w sprawie : zmian budżetu powiatu na 2005 rok 
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik nr 8

LUTY 2005

Uchwała Nr XXVI/183/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 22 lutego 2005 r. 
w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu „Języki nie będą nam obce”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i wyrażenia zgody na zabezpieczenie jego wykonania.

Uchwała Nr XXVI/181/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 22 lutego 2005 r. 
w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/157/2005 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej.


Uchwała Nr XXVI/180/200 5
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 22 lutego 2005 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/156/2005 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Uchwała Nr XXVI/179/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 22 lutego 2005 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/155/2005 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej


UCHWAŁA NR XXVI/178/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 22 lutego 2005 roku
w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2005 rok 

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7

Uchwała Nr XXVI/177/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 22 lutego 2005 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/242/2001 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i ustalenia wartości 1 punktu, służącego do ustalenia wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych, zmienionej uchwałą Nr VII/44/2003 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 29 kwietnia 2003r

 Uchwała Nr XXVI/176/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 22 lutego 2005 r. 
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i ustalenia wartości 1 punktu dla pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie.

Uchwała Nr XXVI/175/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 22 lutego 2005 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/243/2001 Rady Powiatu Czarnkowsko -Trzcianeckiego z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i ustalenia wartości 1 punktu, służącego do ustalenia wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach pomocy społecznej, zmienionej uchwałą Nr VI/44/2003 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 29 kwietnia 2003r.

Uchwała Nr XXVI/174/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 22 lutego 2005 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/172/2000 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 3 października 2000 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie i jego filiach w Trzciance i  Wieleniu, zmienionej uchwałą  Nr VII/46/2003 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 29 kwietnia 2003r.

Uchwała Nr XXVI/173/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 22 lutego 2005 r. 
w sprawie Powierzenia Miastu Czarnków realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury, kultury fizycznej i turystyki.

Uchwała Nr XXVI/172/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 22 lutego 2005 r. 
w sprawie Powierzenia Gminie Wieleń realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury i turystyki.

Uchwała Nr XXVI/171/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 22 lutego 2005 r. 
w sprawie Powierzenia Gminie Trzcianka realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury i kultury fizycznej.

Uchwała Nr XXVI/170/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 22 lutego 2005 r. 
w sprawie Powierzenia Gminie Połajewo realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury i kultury fizycznej.

Uchwała Nr XXVI/169/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 22 lutego 2005 r. 
w sprawie Powierzenia Gminie Lubasz realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury i kultury fizycznej.

Uchwała Nr XXVI/168/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 22 lutego 2005 r. 
w sprawie Powierzenia Gminie Krzyż Wlkp. realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury, kultury fizycznej i turystyki.

Uchwała Nr XXVI/167/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 22 lutego 2005 r. 
w sprawie Powierzenia Gminie Drawsko realizacji zadań własnych powiatu  z zakresu kultury i turystyki.

Uchwała Nr XXVI/166/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 22 lutego 2005 r. 
w sprawie Powierzenia Gminie Czarnków realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury i kultury fizycznej

Uchwała Nr XXVI/165/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 22 lutego 2005 r. 
w sprawie Powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury.

Uchwała Nr XXVI/164/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 22 lutego 2005 r. 
w sprawie Ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków  za wysługę lat, motywacyjnego,funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania  dodatku mieszkaniowego.

Uchwała Nr XXVI/163/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 22 lutego 2005 r. 
w sprawie Delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

STYCZEŃ 2005

UCHWAŁA NR XXV/161/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego   z dnia 25 stycznia 2005 roku
w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia planu Rady Powiatu oraz Komisji Stałych Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na I półrocze 2005r.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

UCHWAŁA NR XXV/160/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego z dnia 25 stycznia 2005 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości do  powiatowego zasobu nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXV/159/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego   z dnia 25 stycznia 2005 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zbycie w  formie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Trzcianka.

UCHWAŁA NR XXV/158/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego   z dnia 25 stycznia 2005 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości od Gminy Trzcianka.

UCHWAŁA NR XXV/157/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 25 stycznia 2005 roku
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej

UCHWAŁA NR XXV/156/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 25 stycznia 2005 roku
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej

UCHWAŁA NR XXV/155/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 25 stycznia 2005 roku
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej

UCHWAŁA NR XXV/154/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 25 stycznia 2005 roku
w sprawie : zmian budżetu powiatu na 2005 rok 

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik Nr 7

UCHWAŁA NR XXV/153/2005
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 25 stycznia 2005 roku
w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2005-2013

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2005-2013

Powiadom znajomego