W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Raport o stanie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2020 rok

Raport o stanie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2020 rok

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności, a nad jego treścią przeprowadza się debatę.

Głos mieszkańców w debacie nad raportem.

W debacie nad raportem o stanie powiatu, głos zabrać mogą również mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu. Osoba zgłaszająca wolę zabrania głosu w debacie powinna podać w zgłoszeniu dane umożliwiające jej identyfikację jako mieszkańca powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, tj. imię, nazwisko i adres zamieszkania. Do zgłoszenia powinna zostać załączona „Lista poparcia” zawierająca imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania (miejscowość) oraz własnoręczne podpisy osób udzielających poparcia. Na każdej stronie listy poparcia powinna być umieszczona informacja wskazująca, że osoby, które się na niej podpisały udzielają poparcia osobie, która chce zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2020 rok.

Sesja Rady Powiatu, na której przedstawiany będzie Raport o stanie Powiatu za 2020 rok, planowana jest na dzień 30 czerwca 2021 r. w sali konferencyjnej budynku A  Zespołu Szkół im. J. Nojego w Czarnkowie, przy ul. Chodzieskiej 29.

Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2020 rok, tj. do dnia 29 czerwca 2021 r. do godz. 15.30 w Biurze Rady Powiatu pok. 009 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności wpływu złożonych zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Wystąpienie mieszkańca w debacie może zostać ograniczone czasowo przez Przewodniczącego Rady Powiatu.  

Szczegółowa informacja o miejscu, czasie i programie sesji, na której prezentowany będzie Raport, zostanie przedstawiona w odrębnym komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej powiatu
i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przesłanym radnym powiatu i mieszkańcom, którzy zgłoszą się do debaty. Osoby, które zgłoszą się do debaty, zostaną również poinformowane o sposobie
i warunkach technicznych wzięcia udziału w debacie. 

Załączniki

Powiadom znajomego