W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

LUTY 2004UCHWAŁA NR XIV/84/2004Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego...

LUTY 2004

UCHWAŁA NR XIV/84/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 10 lutego 2004 roku
w sprawie : uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok

UCHWAŁA Nr XIV/85/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 10 lutego 2004 r.
w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu oraz Komisji Stałych Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego na I półrocze 2004 r.
Załącznik nr 2 
Plan pracy komisji stałych Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na i półrocze 2004 r.

CHWAŁA Nr XIV/ 86 /2004
Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 10 lutego 2004 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/271/2001 Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego z zakresu szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

MARZEC 2004

UCHWAŁA NR XV/87/2004 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 2 marca 2004 roku
w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2004 rok 
Załącznik Nr 1-Uchwała Nr XV/87/2004
Załącznik Nr 2 -Uchwała Nr XV/87/2004
Załącznik Nr 3 -Uchwała Nr XV/87/2004
Załącznik Nr 4 -Uchwała Nr XV/87/2004
Załącznik Nr 5 -Uchwała Nr XV/87/2004 

UCHWAŁA NR XVI/88/2004 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 30 marca 2004 roku 
w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2004 rok 
Załącznik Nr 1 -Uchwała Nr XVI/88/04
Załącznik Nr 2 -Uchwała Nr XVI/88/04
Załącznik Nr 3 -Uchwała Nr XVI/88/04
Załącznik nr 4 Uchwała Nr XVI/88/04

Załącznik Nr 5 -Uchwała Nr XVI/88/04
Załącznik nr 6 Uchwała Nr XVI/88/04
Załącznik Nr 7 -Uchwała Nr XVI/88/04
Załącznik nr 8 Uchwała Nr XVI/88/04

UCHWAŁA Nr XVI/89/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 30 marca 2004 r.

w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Trzcianka realizacji zadania własnego powiatu z zakresu kultury i kultury fizycznej.
Załącznik

UCHWAŁA Nr XVI/90/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 30 marca 2004 r.

w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Czarnków realizacji zadania własnego powiatu z zakresu kultury i kultury fizycznej.
Załącznik

UCHWAŁA Nr XVI/91/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 30 marca 2004 r.

w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Drawsko realizacji zadania własnego powiatu z zakresu kultury, kultury fizycznej i turystyki.

Załącznik

UCHWAŁA Nr XVI/92/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 30 marca 2004 r.

w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Połajewo realizacji zadania własnego powiatu z zakresu kultury.
Załącznik

UCHWAŁA Nr XVI/93/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 30 marca 2004 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Wieleń realizacji zadania własnego powiatu z zakresu kultury i kultury fizycznej.
Załącznik

KWIECIEŃ 2004

UCHWAŁA Nr XVII/96/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego
z dnia 27 kwietnia 2004r.
w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

UCHWAŁA Nr XVII/97/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 27 kwietnia 2004r.
w sprawie: uchwalenia "Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego

UCHWAŁA NR XVII/98/2004 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
w sprawie: zmian w budżecie powiatu na rok 2004
Załącznik Nr 1- Uchwała Nr XVII/98/2004
Załącznik Nr 2 -Uchwała Nr XVII/98/2004
Załącznik Nr 3 -Uchwała Nr XVII/98/2004
{link_055}
Załącznik Nr 5 -Uchwała Nr XVII/98/2004

UCHWAŁA Nr XVII/99/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego
z dnia 27 kwietnia 2004r.
w sprawie: Wyrażenia zgody na sprzedaż dwóch lokali użytkowych wraz z udziałem we własności gruntu

UCHWAŁA Nr XVII/100/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego
 z dnia 27 kwietnia 2004r.
w sprawie: Zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Trzciance

UCHWAŁA Nr
Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego
z dnia 27 kwietnia 2004r.
w sprawie: Przekształceń dotychczasowych techników i liceów na podbudowie programowej szkoły zasadniczej oraz szkół ponadpodstawowych

CZERWIEC

UCHWAŁA Nr XIX/107/2004 r.
Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 29 czerwca 2004 r.

w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Trzciance.

UCHWAŁA Nr XIX/108/2004 r.
Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie: zmiany Uchwały nr XXIII/185/2000 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 7 listopada 2000r. w sprawie przyjęcia strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/108/2004 r.
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIX/108/2004 r.

UCHWAŁA Nr XIX/109/2004 r.
Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych.

UCHWAŁA Nr XIX/110/2004 r.
Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 29 czerwca 2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2004r.
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/110/2004 r.
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIX/110/2004 r.
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIX/110/2004 r.
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XIX/110/2004 r.
Załącznik nr 5 do uchwały Nr XIX/110/2004 r.
Załącznik nr 6 do uchwały Nr XIX/110/2004 r.
Załącznik nr 7 do uchwały Nr XIX/110/2004 r.
Załącznik nr 8 i nr 9 do uchwały Nr XIX/110/2004 r.

Uchwała Nr XIX/111/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 29 czerwca 2004

w sprawie: ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na cele publiczne dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.

Uchwała Nr XIX/112/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 29 czerwca 2004

w sprawie: Programu współpracy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2004.
Załącznik do Uchwały Nr XIX/112/2004

UCHWAŁA NR XIX /113/ 2004
Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 29 czerwca 2004 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
Załącznik do uchwały Nr XIX/113/2004 r

UCHWAŁA Nr XIX/114/2004 r.
Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 29 czerwca 2004 r.

w sprawie: określenia procedury uchwalania budżetu oraz określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/114/2004 r
Wzory do procedur uchwalania budżetu
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIX/114/2004 r

Uchwała Nr XIX/115/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego z dnia 29 czerwca 2004 r.

w sprawie: wyrażenia woli zawarcia wspólnej deklaracji o współpracy i partnerstwie między Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim, województwo Wielkopolskie, a Powiatem Strzelecko - Drezdeneckim, województwo Lubuskie.
Załącznik do uchwały Nr XIX/115/2004 r.

UCHWAŁA Nr XIX /116/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie: założenia dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krzyżu Wlkp.

UCHWAŁA Nr XIX /117/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie: założenia dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Trzciance

UCHWAŁA Nr XIX /118/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie: założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Trzciance.

U C H W A Ł A Nr XIX /119/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie: założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Czarnkowie.

UCHWAŁA Nr XIX/120/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie: założenia trzyletniej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w Gębicach

UCHWAŁA Nr XIX/121/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu oraz Komisji Stałych Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego na II półrocze 2004 r.
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/121/2004 r
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIX/121/2004 r

Uchwała Nr XIX/122/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/229/2001 Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu strategii służby zdrowia Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego”.
Załącznik do uchwały Nr XIX/122/2004 r

Uchwała Nr XIX/123/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 29 czerwca 2004 roku.
w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

WRZESIEŃ

UCHWAŁA Nr  XX/124/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiegoz dnia 7 września 2004 r
.
w sprawie: wstąpienia radnego w skład Rady Czarnkowsko-Trzcianeckiego

UCHWAŁA NR XX/125/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 7 września 2004 roku

w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2004 rok

UCHWAŁA Nr XX/126/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 7 września 20004r
.
w sprawie zasad udzielania stypendiów w roku akademickim 2004/2005, na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów zamieszkałych na obszarach zmarginalizowanych, na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

UCHWAŁA Nr XX/127/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 7 września 20004r
.
w sprawie zasad udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów zamieszkałych na terenach wiejskich i kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości funkcjonujących na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, w roku szkolnym 2004/2005.

UCHWAŁA NR XX/128/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego z dnia 7 września 2004 roku

 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych wraz z udziałem we własności gruntu.

UCHWAŁA NR XX/129 /2004
Rady Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego z dnia 7 września 2004 roku

 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości.

UCHWAŁA NR  XX/130/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 7 września 2004 r
.
w sprawie: zmiany uchwały Nr I/8/2002 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 26 listopada 2002 r. ustalającej skład osobowy stałych Komisji Rady.

PAŹDZIERNIK

Uchwała Nr XXI/131/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko -Trzcianeckiego z dnia 26 października 2004 r.

w sprawie: określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2004 roku.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Uchwała Nr XXI/132/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko -Trzcianeckiego z dnia 26 października 2004 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/109/2004 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 29 czerwca 2004 roku, w sprawie: zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych.

Uchwała Nr XXI/133/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko -Trzcianeckiego z dnia 26 października 2004 r
.
w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz ustalenia organów do tego uprawnionych.

Uchwała Nr XXI/134/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko -Trzcianeckiego z dnia 26 października 2004 r.

w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2004 rok.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

LISTOPAD

UCHWAŁA NR  XXII/136/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 30 listopada 2004 roku
w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2004 rok 
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

UCHWAŁA   NR XXII/137/2004      
Rady Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego z dnia 30 listopada 2004 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości.

Uchwała Nr XXII/138/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 30 listopada 2004

w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie realizacji umowy w ramach programu stypendialnego dla studentów z terenu powiatu.

Uchwała Nr XXII/139/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 30 listopada 2004

w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie realizacji umowy w ramach programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich.

UCHWAŁA NR  XXIII/140/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 16 grudnia 2004 roku

w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2004 rok
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

UCHWAŁA NR  XXIII/141/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia  16 grudnia 2004 roku

w sprawie: wyboru banku do obsługi bankowej budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego  i jednostek budżetowych na lata 2005-2007

UCHWAŁA NR XXIII/142/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 16 grudnia 2004 roku

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytu

uchwala NR XXIV/143/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 28 grudnia 2004 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12

uchwala NR XXIV/144/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 28 grudnia 2004 roku

w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2004r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

uchwala NR XXIV/145/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 28 grudnia 2004 roku
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej

uchwala NR XXIV/146/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 28 grudnia 2004 roku
w sprawie: określenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2004

uchwala Nr XXIV/147/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 28 grudnia 2004r.
w sprawie: wskazania przedstawiciela do składu komisji konkursowej na ordynatora oddziału chirurgicznego ZZOZ w Czarnkowie.

uchwala Nr XXIV/148/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 28 grudnia 2004r.

w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2005”.
Załącznik do uchwały Nr XXIV/148/2004
Program współpracy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.

uchwala Nr XXIV/149/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 28 grudnia 2004 roku

w sprawie: określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2004 roku.

uchwala NR XXIV/150 /2004
Rady Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego z dnia 28 grudnia 2004 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Wieleń

uchwala NR XXIV/151/2004
Rady Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego z dnia 28 grudnia 2004 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej powiatowy zasób nieruchomości na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Czarnków.

uchwala Nr XXIV/152/2004 r.
Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie oraz w Regulaminie Organizacyjnym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Trzciance.

Załącznik nr 1 

Powiadom znajomego