W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: 261/2020

uchwała nr 261/2020

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XV/101/2019 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 260/2020

uchwała nr 260/2020

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XV/101/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 259/2020

uchwała nr 259/2020

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.”

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 258/2020

uchwała nr 258/2020

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie nieodpłatnego przekazania zakupionego sprzętu komputerowego oraz środków ochrony osobistej w ramach realizowanego przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 257/2020

uchwała nr 257/2020

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu upoważnienia do realizacji projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w tym: środki UE i środki budżetu państwa.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 256/2020

uchwała nr 256/2020

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Trzciance upoważnienia do realizacji projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w tym: środki UE i środki budżetu państwa.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 255/2020

uchwała nr 255/2020

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Gębicach upoważnienia do realizacji projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w tym: środki UE i środki budżetu państwa.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 254/2020

uchwała nr 254/2020

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance upoważnienia do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XX/148/2020

uchwała nr XX/148/2020

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie powierzenia Gminie Drawsko realizacji zadania własnego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn – Pęckowo – Piłka oraz drogi nr 1323P na odcinku Drawsko – Pęckowo – przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej”.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XX/147/2020

uchwała nr XX/147/2020

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie powierzenia Gminie Trzcianka realizacji zadania własnego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego pn. „Budowa drogi dla rowerów przy drodze powiatowej 1315P”.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XX/146/2020

uchwała nr XX/146/2020

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie planu pracy Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego oraz planu pracy Komisji Stałych Rady Powiatu na II półrocze 2020 roku.

uchwała nr: XX/145/2020

uchwała nr XX/145/2020

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XX/144/2020

uchwała nr XX/144/2020

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XV/101/2019 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia poz. 2020.7172

uchwała nr: XX/143/2020

uchwała nr XX/143/2020

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XV/100/2019 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego na lata 2020-2036

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 253/2020

uchwała nr 253/2020

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia ulicy Polnej, ul. Jarzębinowej, ul. Ogrodowej w m. Lubasz do kategorii dróg gminnych

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 252/2020

uchwała nr 252/2020

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie zaopiniowania propozycji zmiany przebiegu drogi gminnej nr 183281P w m. Lubasz (ul. Polna - ul. Poprzeczna)

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 251/2020

uchwała nr 251/2020

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie zaopiniowania propozycji zmiany przebiegu drogi gminnej nr 183281P w m. Lubasz (ul. Rolna - ul. Polna - ul. Ogrodowa)

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 250/2020

uchwała nr 250/2020

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XV/101/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 249/2020

uchwała nr 249/2020

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za pierwsze półrocze 2020 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2020 roku

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 248/2020

uchwała nr 248/2020

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie zaopiniowania propozycji zmiany przebiegu ul. Wiśniowej w m. Czarnków.

Status uchwały Obowiązująca