Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

 

 Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Czarnkowie

ST Starosta
WS Wicestarosta

CZP

Członek Zarządu

SKP Skarbnik
SP
Sekretarz
OR Wydział Organizacyjno - Ogólny 
GN Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu
GK Wydział Geodezji Kartografii i Katastru
   
   
ZWS Wydział Zdrowia i Współpracy Społecznej
   
IZ Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
OS Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
GLP Geolog Powiatowy
KO Samodzielne stanowisko ds. kontroli
WE Wydział Edukacji
   
   
AB Wydział Architektury i Budownictwa
KM Wydział Komunikacji
   
   
   
   
   
RK Powiatowy Rzecznik Konsumentów
FN Wydział Finansowy