[start] [koniec]
I N F O R M A C J A


W związku z Zarządzeniem Nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej ustala się :
- 24 grudnia 2018r. dniem wolnym od pracy;
- 15 grudnia 2018r. wyznacza się dniem pracy.