Kadencja 2018-2023

 1. Janusz Białoskórski 

 2. Sławomir Biliński 

 3. Izabela Bobińska 

 4. Grzegorz Bogacz

 5. Włodzimierz Ignasiński 

 6. Zygmunt Jasiewicz 

 7. Krystian Kawczyński 

 8. Sławomir Kryger 

 9. Feliks Łaszcz 

 10. Zbigniew Maćkowiak 

 11. Wiesław Maszewski 

 12. Zbigniew Paszko 

 13. Waldemar Pawłowski 

 14. Jan Pertek

 15. Zbigniew Piątek 

 16. Janusz Rajek 

 17. Szymon Rojewski 

 18. Ewa Sumińska 

 19. Tadeusz Teterus 

 20. Bogdan Tomaszewski 

 21. Piotr Waśko