Starosta Powiatu Czarnkowski - Trzcianeckiego - Tadeusz Teterus

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.bipst.pl

Zakres kompetencji


 

Wicestarosta Powiatu Czarnkowski - Trzcianeckiego - Jacek Klimaszewski 

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.bipst.pl

Zakres kompetencji


 

Sekretarz Powiatu Czarnkowski - Trzcianeckiego - Alicja DÄ…browska

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.bipst.pl

Zakres kompetencji


 

Skarbnik Powiatu Czarnkowski - Trzcianeckiego - Ewa Dymek

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.bipst.pl

Zakres kompetencji