Kadencja 2018-2023

 

Zarząd Powiatu
Starosta
Feliks Łaszcz
Wicestarosta
Sławomir Kryger
Członek Zarządu Powiatu
Waldemar Pawłowski
Członek Zarządu Powiatu
Jan Pertek
Członek Zarządu Powiatu
Włodzimierz Ignasiński