Kadencja 2018-2023

 

Starosta
Feliks Łaszcz

Wicestarosta
Sławomir Kryger

Członek Zarządu Powiatu
Krzysztof Czarnecki

Członek Zarządu Powiatu
Waldemar Pawłowski

Członek Zarządu Powiatu
Jan Pertek