Gmina Miasta Czarnków

Urząd Miasta Czarnków
Plac Wolności 6, 64-700 Czarnków
tel. 067 255 28 02, fax 067 255 26 77
e-mail: um@czarnkow.pl 
www.czarnkow.pl

Burmistrz: Franciszek Strugała
Z-ca burmistrza: Grzegorz Kaźmierczak