Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Narady koordynacyjne

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


Narady koordynacyjne

Koordynacja sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Zgodnie z Ustawą z dn. 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 t. j. ze zm.) do zadań starosty należy koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Proponowaną trasę sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu koordynuje się na naradach koordynacyjnych. Sposób, termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej wyznacza starosta, o czym zawiadamia:

1) wnioskodawców

2) podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu

3) wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) na obszarze właściwości których mają być

    sytuowane projektowane sieci uzbrojenia terenu

4) inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej,

    w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części

    projektowanych sieci na tych terenach 


Proponowane terminy narad koordynacyjnych:


2020 rok

I półrocze

II półrocze

Miesiąc

Dzień

Miesiąc

Dzień

Styczeń

 30

Lipiec


Luty

 12, 27

Sierpień


Marzec

 12, 26

Wrzesień


Kwiecień

 9, 23

Październik


Maj

 14, 28

Listopad


Czerwiec

 10, 25

GrudzieńZawartość dokumentacji składanej do skoordynowania na naradzie koordynacyjnej:

 1. Wypełniony wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia  terenu  wraz
  z propozycją tego usytuowania przedstawioną na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej,  kopii aktualnej mapy do celów projektowych.

       Wzór   wniosku do pobrania w zakładce narady koordynacyjne na stronie BIP Starostwa Powiatowego.

 1. Co najmniej dwa egzemplarze map z projektem usytuowania sieci uzbrojenia terenu poświadczonych przez projektanta  za  zgodność  kopii z  oryginałem.
 2. Jeżeli w imieniu wnioskodawcy występuje pełnomocnik  do wniosku  należy dołączyć oryginał 
  lub urzędowo poświadczoną kopię (odpis) pełnomocnictwa z dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty w wysokości 17,00 zł .

       Opłatę należ dokonać na konto Urzędu Miasta Czarnków, jeżeli ta opłata jest wymagana przepisami prawa.

        Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawie z zakresu administracji
publicznej podlega opłacie skarbowej Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

          ( Dz. U.2016.1827 t. j. ze zm.)

 1. Kopie  warunków  technicznych przyłączenia obiektu do istniejących sieci  uzbrojenia terenu
  (nie obowiązkowo).
 2. Szkic orientacyjny z przebiegiem projektowanej trasy, zaznaczonymi  numerami  łączących się arkuszy,  uzupełnić  o numery sekcji  (jeżeli projekt składa się z wielu arkuszy).
 3. Określenie położenia punktów charakterystycznych (załamania) projektowanych odcinków sieci.

Informacje dodatkowe:

 1. Na planie sytuacyjnym ze sporządzonym projektem zachować informacje zawarte w oryginale mapy do celów projektowych m.in.: rodzaj mapy, pieczątki, informacje opisowe.
 2. Gdy plan sytuacyjny ma postać nieelektroniczną, a mapy są większe niż format A3 prosi się
  o przesłanie projektów w elektronicznym pliku  w formacie pdf.*. lub na płytce CD.
 3. W przypadku mapy i projektu sporządzonych na nośniku cyfrowym, należy dołączyć  kopię karty rejestracyjnej mapy do celów projektowych oraz elektroniczny plik projektu w formacie dxf *
 4. Wykaz współrzędnych geodezyjnych dla oznakowanych na projekcie punktów charakterystycznych (załamania) projektowanych odcinków sieci, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych
  PL-2000, zaokrąglonych do dwóch miejsc po przecinku (do centymetra). Wykaz należy dostarczyć w postaci wydruku oraz w elektronicznym pliku tekstowym w formacie txt.*

  5.    Dokument Obliczenia Opłaty za koordynację usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia         terenu oraz zawiadomienie o miejscu, terminie i sposobie przeprowadzenia narady                                   koordynacyjnej zostanie przesłane na podany przez  wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. 

  6.    Konieczne jest potwierdzenie odbioru wiadomości email.
 
 7.    Na podany poniżej adres email przesłać również dokument potwierdzający dokonanie opłaty za          koordynację.

*Pliki elektroniczne można przesłać, po złożeniu dokumentacji do uzgodnienia, pocztą elektroniczną
na adres zudp@pct.powiat.pl w temacie umieszczając nadany numer kancelaryjny sprawy.

 

Telefon kontaktowy:  67 253 01 60 *2168 lub 660 492 151

 

 

                                                   Opłaty:

Opłatę za koordynację usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu należy wnieść przed wykonaniem uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci  uzbrojenia terenu.

Wielkość opłat ustalana jest na podstawie załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U.2017.2101 t. j. ze zm.)
Opłata za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu nie będących przyłączami:
150 zł - za jeden rodzaj sieci nie będącej przyłączem
105 zł - (150 zł x 0,7) za każdy następny rodzaj sieci nie będącej przyłączem
Opłata za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu będących przyłączami:
105 zł – (150 zł  x 0,7) za jeden rodzaj przyłączy
73,50 zł – (150,00 x 0,7 x 07 zł) za każdy następny rodzaj przyłączy


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij