Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.bipst.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Samodzielne stanowisko ds. kultury, sportu i współpracy samorządowej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


§ 44
REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO
 w Czarnkowie

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY SAMORZĄDOWEJ - KSW


Zajmuje się realizacją zadań w zakresie ochrony zabytków, upowszechnianiem i organizacją kultury i kultury fizycznej, nadzorem nad stowarzyszeniami kultury fizycznej i związków sportowych, organizacją powiatowej biblioteki publicznej oraz organizowaniem współpracy na rzecz rozwoju regionu.

Do podstawowych zadań stanowiska należy:

I. W zakresie kultury:

1) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem, przekształcaniem, likwidowaniem i prowadzeniem powiatowych instytucji kultury;

2) podejmowanie działań wspierających edukację kulturalną dzieci i młodzieży oraz otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego;

3) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem muzeów oraz nabywaniem muzealiów;

4) załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem biblioteki powiatowej;

5) ustalanie założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym i nadzorowanie ich organizacji oraz współdziałanie z innymi wydziałami, jednostkami i organizacjami w organizacji świąt i innych uroczystości;

6) prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury;

7) przygotowywanie propozycji w zakresie finansowania bieżącej działalności remontowej instytucji kultury oraz kontrolowanie wykorzystania wydatkowanych na te cele środków budżetowych;

8) prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej;

9) gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań z zakresu kultury oraz sporządzanie sprawozdań i informacji w tym zakresie;

10) opracowanie i realizacja powiatowego programu opieki nad zabytkami oraz sporządzanie sprawozdań z jego realizacji;

11) przyjmowanie i analiza wniosków o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego;

12) przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia;

13) współpraca z wojewódzkim konserwatorem zabytków w kwestii umieszczania na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru, znaku informującego o tym, iż zabytek ten podlega ochronie;

14) prowadzenie spraw związanych ze składaniem wniosków przez organy powiatu o przyznanie odznaki ,,Za opiekę nad zabytkami";

15) przygotowywanie na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków decyzji o ustanowieniu i cofnięciu ustanowienia społecznego opiekuna zabytków oraz prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków;

16) wydawanie legitymacji społecznego opiekuna zabytków i wystawianie zaświadczeń o pełnieniu funkcji społecznego opiekuna zabytków.

II. W zakresie kultury fizycznej:

1) tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych sprzyjających rozwojowi sportu;

2) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz ewidencji stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej;

3) nadzór, współpraca i koordynacja działalności stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych mających siedzibę na terenie powiatu;

4) sporządzanie terminarza imprez sportowych na terenie powiatu;

5) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych oraz współudział w realizacji rozgrywek sportu młodzieżowego na szczeblu powiatu, zwłaszcza w ramach struktur LZS, SZS i osób niepełnosprawnych;

6) gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej oraz sporządzanie sprawozdań i informacji w tym zakresie;

7) współpraca z Wydziałem Organizacyjno-Ogólnym w zakresie organizacji otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

III. W zakresie współpracy samorządowej:

1) prowadzenie działań w zakresie rozbudowania partnerskiej współpracy poprzez współdziałanie władz samorządowych, związków i stowarzyszeń, organizacji i instytucji;

2) współdziałanie w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych;

3) koordynacja działań przy inicjowaniu i organizowaniu współpracy zmierzającej w kierunku rozwoju powiatu i regionu.

Samodzielne stanowisko ds. kultury, sportu i współpracy samorządowej podlega bezpośrednio wicestaroście.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij