Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.bipst.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Starosta Powiatu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


Feliks Łaszcz

Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

www.czarnkowsko-trzcianecki.pl
sekretariat@pct.bipst.pl


ZADANIA I KOMPETENCJE

§ 20
REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO
 w Czarnkowie

STAROSTA.

1. Do zakresu zadań i kompetencji starosty jako kierownika starostwa należy:

1) ogólne kierownictwo oraz nadzór nad organizacją pracy i realizacją zadań starostwa;

2) realizacja polityki personalnej w starostwie;

3) reprezentowanie powiatu na zewnątrz;

4) określenie organizacji wewnętrznej oraz form i metod pracy starostwa, z wyjątkiem spraw objętych regulaminem;

5) koordynowanie działalności wydziałów oraz kierowanie przy pomocy wicestarosty, sekretarza i skarbnika pracą komórek organizacyjnych starostwa, zgodnie ze schematem organizacyjnym stanowiącym załącznik do regulaminu;

6) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników starostwa z zakresu prawa pracy lub wyznaczenia innych osób do podejmowania tych czynności;

7) sprawowanie zwierzchnictwa w stosunku do powiatowych służb, inspekcji, straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu;

8) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych oraz inspekcji, a w przypadku służb, opiniowanie w oparciu o odrębne przepisy prawa;

9) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

10) upoważnianie członków zarządu i innych pracowników starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

11) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej w starostwie;

12) podejmowanie decyzji i wydawanie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w powiatowych jednostkach organizacyjnych;

13) zapewnienie przestrzegania prawa przez pracowników starostwa;

14) kierowanie i wykonywanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności;

15) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla starosty przez przepisy prawa, uchwały rady i zarządu oraz wynikających z postanowień statutu i regulaminu.

2. W celu wykonania zadań, o których mowa w ust. 1 starosta wydaje zarządzenia, regulaminy, instrukcje, polecenia służbowe oraz może udzielać pełnomocnictw do realizacji określonych zadań.

3. Czynności z zakresu prawa pracy wobec starosty, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady powiatu, a pozostałe czynności - wyznaczona przez starostę osoba zastępująca lub sekretarz, z tym że wynagrodzenie starosty ustala rada powiatu, w drodze uchwały.

§ 21

1. W ramach przyjętego podziału zadań, do starosty należą sprawy z zakresu:

1) edukacji publicznej;

2) geodezji, kartografii i katastru;

3) gospodarki nieruchomościami;

4) porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli i obronności;

5) ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;

6) ochrony praw konsumentów;

7) realizacji inwestycji, remontów i zamówień publicznych;

8) pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych;

9) promocji powiatu.

2. Starosta bezpośrednio nadzoruje zadania wykonywane przez:

1) Wicestarostę,

2) Sekretarza,

3) Skarbnika,

4) Wydział Edukacji,

5) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu,

6) Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,

7) Wydział Promocji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie promocji powiatu,

8) Biuro Programów Europejskich i Zamówień Publicznych,

9) Powiatowego Rzecznika Konsumentów,

10) Geodetę Powiatowego,

11) Samodzielne stanowisko ds. kontroli,

12) Samodzielne stanowisko ds. kadr,

13) Samodzielne stanowisko ds. kontaktów z mediami.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij