Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.bipst.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Rok 2017

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


logo ministerstwa sprawiedliwości i herb powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego 
Nieodpłatna Pomoc Prawna
    w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim w 2017 roku

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 ze zm.) Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki również w 2017 roku realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
W związku z tym, w oparciu o przepisy powyższej ustawy, Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki ustalił na terenie powiatu punkty, w których w 2017 roku dla osób uprawnionych będzie udzielana nieodpłatnie pomoc prawna. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w powiatowym i w gminnych lokalach, na podstawie zawartych porozumień.
 
W 2017 roku na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w 4 punktach:

Punkt nr 1 w Czarnkowie
– w siedzibie Urzędu Miasta przy Placu Wolności 6.
Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9ºº - 13ºº.

Punkt nr 2 w Trzciance
– w siedzibie Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Żeromskiego 28.
Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9ºº - 13ºº.

W powyższych punktach pomocy prawnej udzielają osobiście adwokaci i radcy prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy. 

Punkt nr 3 zorganizowany został w dwóch lokalizacjach, tj. w Wieleniu i  w Połajewie:
w Wieleniu – w budynku przy ul. Jana Pawła II nr 27. Punkt czynny jest przez 3 dni w tygodniu tj. środę, czwartek i piątek w godz. 9ºº - 13ºº.  
w Połajewie – w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Obornickiej 1. Punkt czynny jest przez 2 dni w tygodniu tj. w poniedziałek i wtorek w godz. 9ºº - 13ºº.

Punkt nr 4 został zorganizowany w dwóch lokalizacjach tj. w Drawsku i  w Krzyżu Wlkp.:
w Drawsku – w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Powstańców Wlkp. 121.  Punkt czynny jest przez
2 dni w tygodniu tj. we wtorek i czwartek w godz. 9ºº - 13ºº.
w Krzyżu Wlkp. – w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Wojska Polskiego 11. Punkt czynny jest przez 2 dni w tygodniu tj. w poniedziałek i piątek w godz. 9ºº - 15ºº.

Punkt nr 3 i 4 obsługiwany jest przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert, tj. przez Fundację Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Amałowicza –Tatara 7.  

W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) punkty nie są czynne. 

Zgodnie z ustawą, nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785 ze zm.), lub
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. 
 4. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255), lub
 5.  która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, 
 6. o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1203), lub
 7. która nie ukończyła 26 lat, lub
 8. która ukończyła 65 lat, lub
 9. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
 10. która jest w ciąży.
 
Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona musi wykazać przez:
 • przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia
  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (pkt 1);
 • przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r
  o Karcie Dużej Rodziny (pkt 2);
 • przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
  o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (pkt 3);
 • przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego,
  o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (pkt 4);
 • przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość w przypadku osoby uprawnionej
  w wieku do 26 lat lub powyżej 65 (pkt 5 i pkt 6);
 • złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w pkt 7 (pkt 7);
 • przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę (pkt 8).
 
Pomoc prawna polega na:
 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy,
  z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich
  i uprawnień pracowniczych,
Pomoc nie  obejmuje spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego oraz spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij