Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Wykaz stowarzyszeń Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


Wykaz stowarzyszeń 
Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego

C Z A R N K Ó W

Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie
ul. Kościuszki 92, 64-700 Czarnków
tel. 67 253 26 13
sawis@loczarnkow.pl

Stowarzyszenie Ankar
os. Zacisze 7/50, 64-700 Czarnków
tel. 697 602 021

Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat w Czarnkowie
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
tel. 605 034 079

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Czarnkowie
Sarbka 46, 64-700 Czarnków
tel. 67 255 12 65, 608 489 543
pp07@tlen.pl

Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu Zarząd Koła w Czarnkowie
ul. Browarna 6, 64-700 Czarnków
tel. 67 255 25 19

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy
ul. Powstańców Wlkp. 2, 64-700 Czarnków
tel. 67 255 30 00

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Czarnkowie
os. Parkowe 22/7, 64-700 Czarnków
tel. 661 790 752

Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników – Koło Rejonowe w Czarnkowie
os. Parkowe 19/24, 64-700 Czarnków
tel. 67 356 08 17

Liga Obrony Kraju – Zarząd Rejonowy
al. Niepodległości 154, 64-920 Piła
tel. 67 212 32 63

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Miejsko – Gminny w Czarnkowie
ul. Kościuszki 90, 64-700 Czarnków
tel. 67 255 23 06

Parafialny Zespół „Caritas” przy Parafii pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana
os. Parkowe, 64-700 Czarnków
tel. 67 255 24 03

Parafialny Zespół Caritas Przy Parafii św. Marii Magdaleny w Czarnkowie
ul. Kościelna 1, 64-700 Czarnków
tel. 67 255 27 01

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Czarnkowie
ul. Browarna 6, 64-700 Czarnków
tel. 696 537 415
www.seniorzyczarnkow.wordpress.com

Polski Związek Wędkarski – Koło Miejskie w Czarnkowie
ul. Kościuszki 68/1, 64-700 Czarnków

Polski Związek Wędkarski – Koło PZW „Brzeźno”
pl. Wolności 14/4, 64-700 Czarnków
tel. 698 621 817

Polski Związek Wędkarski – „Meblomor”
os. Parkowe 21/7, 64-700 Czarnków

Polski Związek Wędkarski – „Ekopłyta”
os. Parkowe 21/7, 64-700 Czarnków

Polski Związek Wędkarski – Koło Noteć
os. Parkowe 14/10, 64-700 Czarnków
tel. 67 213 18 48
onpzw@xl.pl

Stowarzyszenie Czarnkowsko – Trzcianecka Lokalna Grupa Działania
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
tel. 67 344 16 53
lgd.czarnków@wp.pl

Stowarzyszenie Kupców Czarnkowskich
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Stowarzyszenie „Nasze Jędrzejewo”
Jędrzejewo 25, 64-700 Czarnków
tel. 609 233 100

Stowarzyszenie „Nasza Leśna Wieś”
Gębiczyn 22, 64-700 Czarnków
tel. 601 076 822
pgomolka@02.pl

Stowarzyszenie „Dla Dobra Wspólnego”
Jędrzejewo 16, 64-700 Czarnków
tel. 506 309 741

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzeźno
ul. Krótka 1, Brzeźno, 64-700 Czarnków
tel. 728 394 868

Stowarzyszenie Gajewo – Bukowiec „Wspólna Sprawa”
Gajewo 35, 64-700 Czarnków

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kuźnica Czarnkowska Radosiew i Radlinek
Radlinek 28, 64-700 Czarnków
tel. 67 255 05 85, 600 830 452

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół
„Żyjmy Godnie”
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Stowarzyszenie „Przyszłość dla Śmieszkowa” w Śmieszkowie
ul. Pogodna 16, Śmieszkowo, 64-700 Czarnków

Stowarzyszenie Inicjatywa Gorajska Goraj-Zamek
Goraj Zamek 5, 64-700 Czarnków

Stowarzyszenie „Wspólna Droga” w Romanowie Dolnym
Romanowo Dolne 124, 64-700 Czarnków

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Hucie
ul. Leśna 12, Huta, 64-700 Czarnków

Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś” w Gębicach
ul. Lipowa 4, Gębice, 64-700 Czarnków

Stowarzyszenie „Nadnotecka Wspólnota” w Górze
Góra 2, 64-700 Czarnków

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czarnkowie
ul. Kościuszki 90, 64-700 Czarnków

Stowarzyszenie „Wspólna Przyszłość”
ul. Rybaki 14, 64-700 Czarnków

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
Koło Miasto i Gmina Czarnków
Skr. Pocztowa 56, 64-700 Czarnków

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury oraz Dóbr Naturalnych Okolic Romanowa Górnego, Romanowa Dolnego i Walkowic
Romanowo Górne 63, 64-700 Czarnków

Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej
Zarząd Okręgowy
ul. Browarna 6, 64-700 Czarnków

Stowarzyszenie Tur Poland MC w Czarnkowie
ul. Plac Bartoszka 4, 64-700 Czarnków

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Gebickiej Kornelówki
„Razem Łatwiej” w Gębicach
ul. Polna 1, 64-700 Czarnków
Prezes – Wicher Mateusz

Stowarzyszenie Kociołki w Sarbce
Sarbka 2, 64-700 Czarnków

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „LOGOS” w Czarnkowie
ul. Kościelna 1, 64-700 Czarnków
Prezes – Damian Pałka

Stowarzyszenie „CEL” Centrum Efektywności Lokalnej
Pl. Powstańców Wlkp.  2, 64-700 Czarnków
tel.  600 452 676,  608 741 424
e-mail: centrumefektywnoscilokalnej@gmail.com

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Chorych
„Kasztanowa” Gębice
ul. Kasztanowa 45, 64-707 Gębice
Prezes – Modrak-Czerniewska Magdalena

Stowarzyszenie Powiatowe Centrum Mediacji w Czarnkowie
ul. Kościuszki 88, 64-700 Czarnków
Prezes – Czerwińska Joanna

Związek Artystów Plastyków Oddział Czarnkowsko-Trzcianecki
64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 60


T R Z C I A N K A

Caritas Parafii p.w. Jana Chrzciciela w Trzciance
ul. Żeromskiego 39, 64-980 Trzcianka
tel. 67 216 20 44

Caritas Parafii pw. św. Matki Bożej Saletyńskiej
ul. Witosa 5, 64-980 Trzcianka
tel. 67 216 68 63

Cech Rzemiosł Różnych
ul. 27 Stycznia 85, 64-980 Trzcianka
tel. 67 216 33 15

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” – Koło Nadnoteckie
ul. Piotra Skargi 22, 64-980 Trzcianka
tel. 67 216 29 70

Polski Czerwony Krzyż
ul. Żeromskiego 3, 64-980 Trzcianka
tel. 67 216 31 43

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy
ul. ul. Mickiewicza 50, 64-980 Trzcianka
tel. 67 216 57 75

Polski Związek Hodowli Gołębi Pocztowych
ul. Ogrodowa 8, 64-980 Trzcianka
tel. 67 216 41 28

Polski Związek Niewidomych – Koło Terenowe
os. Słowackiego 24, 64-980 Trzcianka
tel. 67 216 82 03, 606 750 611

Polski Związek Wędkarski – Koło Miejskie
ul. Żeromskiego 3, 64-980 Trzcianka
tel. 67 216 29 68 lub 216 23 14

Polski Związek Wędkarski – Koło ”Lubmor”
ul. Lelewela 4, 64-980 Trzcianka
tel. 67 216 33 38

Regionalny Związek Pszczelarzy – Koło w Trzcince
ul. Mickiewicza 47a, 64-980 Trzcianka
tel. 67 216 48 34

Stowarzyszenie „Bezpieczna Gmina”
ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka
tel. 67 216 20 69

Stowarzyszenie „Hospicjum Trzcianka”
ul. Mickiewicza 50, 64-980 Trzcianka
tel. 67 216 63 16, 606 962 688

Stowarzyszenie „Pomagajmy Dzieciom”
ul. Wł. Broniewskiego 2, 64-980 Trzcianka
tel. 67 216 21 32, 604 974 742
przyjazny.dom1@gmail.com

Stowarzyszenie „Przyjaźni Niesłyszącym”
ul. Broniewskiego 2, 64-980 Trzcianka
tel. 506 240 605

Stowarzyszenie Oświatowe Wspomagające Rozwój Dzieci i Młodzieży
ul. Sikorskiego 26, 64-980 Trzcianka
tel. 67 216 49 00

Stowarzyszenie Popularyzacji Szkolnictwa – Region Nadnotecki
ul. 27 Stycznia 21/16, 64-980 Trzcianka
tel. 606 300 490

Stowarzyszenie – „Pogotowie i Straż dla Zwierząt”
pl. Pocztowy 4/6, 64-980 Trzcianka
tel. 512 100 550

Trzcianeckie Towarzystwo Użytkowników Kablowej Sieci Telewizyjnej
os. Słowackiego 24, 64-980 Trzcianka
tel. 67 352 69 13, 500 075 774
ttukst@smtvsat.pl

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie „Empatia”
ul. 27 Stycznia 41, 64-980 Trzcianka
tel. 67 216 23 66, 604 203 960

Trzcianeckie Stowarzyszenie Wspierania Trzeźwości „Przebudzenie”
os. Słowackiego 24, 64-980 Trzcianka

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Koło w Trzciance
ul. Chrobrego 2, 64-980 Trzcianka
tel. 67 216 51 68

Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska - Oddział Terenowy Trzcianka
ul. Broniewskiego 7, 64-980 Trzcianka
tel. 67 216 21 70, 602 835 878 

Związek Inwalidów Wojennych RP – Zarząd Oddziału w Trzciance
ul. Kopernika 32, 64-980 Trzcianka
tel. 67 352 31 09 wew. 351

Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Razem”
ul. Jarzębinowa 7, 64-980 Trzcianka

Trzcianeckie Towarzystwo Kulturalne „Animatornia”
ul. Broniewskiego 16A, 64-980 Trzcianka

Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica W Trzciance
ul. Żeromskiego 28, 64-980 Trzcianka

Stowarzyszenie Ekologiczne Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej Koło Terenowe w Trzciance
ul. Jachna 1, Śmiłowo, 64-810 Kaczory,
tel. 67 283 80 34, 606 373 122

Stowarzyszenie Trzcianecki Alternatywny Dom Edukacji Kulturalnej
T.A.D.E.K.
os. Słowackiego 11/42, 64-980 Trzcianka

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik
Rychlik 16, 64-980 Trzcianka

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzcianeckiej w Trzciance
ul. Sikorskiego 22, 64-980 Trzcianka

Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych „Pokrzywa”
Pokrzywno 12 A, 64-980 Trzcianka

Klub Jeździecki Leśna Podkowa w Rychliku
Rychlik 23, 64-980 Trzcianka

Stowarzyszenie „Przyjazne Siedlisko” w Siedlisku
ul. Siedlisko 3, 64-980 Trzcianka

Stowarzyszenie  Rozwoju Wsi „Przyjaźń” w Przyłękach
Przyłęki 38, 64-980 Trzcianka

Stowarzyszenie Ekologiczne Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej
Śmiłowo, ul. Jachna 1, 64-810 Kaczory
Koło Terenowe w Siedlisku Czarnkowskim

Stowarzyszenie Miłośników Gier i Rozgrywek Umysłowych im. Ferdynanda Dziedzica w Trzciance
ul. Gorzowska 7, 64-980 Trzcianka

Uniwersytet Trzeciego Wieku
ul. Sikorskiego 36, 64-980 Trzcianka

Stowarzyszenie Wspierajmy Dzieci w Trzciance
ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka

Międzynarodowa Organizacja Logistyczna
Centrum Inicjatyw Społecznych

Stowarzyszenie MOL-CIS Trzcianka
ul. Sikorskiego 57, 64-980 Trzcianka

Młodzieżowa Organizacja Szkoleniowo-Kulturalna i Terapeutyczna „M.O.S.K.I.T. w Białej
ul. Parkowa 1, Biała, 64-980 Trzcianka

Stowarzyszenie Baza PCT w Trzciance
Os. Lelewela 5, 64-980 Trzcianka
Prezes - Robert Matkowski

Stowarzyszenie Użytkowników Zespołu Garaży w Trzciance
Os. Juliusza Słowackiego 33/38, 64-980 Trzcianka
Prezes Gęsicki Janusz

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Trampolina” w Trzciance
ul. Olchowa 4, 64-980 Trzcianka
Prezes – Janowicz Sylwia

Stowarzyszenie Rada Rodziców „Mikołajek” w Trzciance
ul. W. Broniewskiego 2, 64-980 Trzcianka
Prezes – Grabowska Agnieszka

Stowarzyszenie GREEN – HOUSE
ul. Jana Matejki 3C/23,  64-980 Trzcianka
Prezes – Budniak Mariusz

Stowarzyszenie „Bezpieczny Port”
ul. Sikorskiego 41/6, 64-980 Trzcianka
Prezes: Andrzej Kotwicki

Stowarzyszenie Laboratorium Słowa w Trzciance
Gen.Wł. Sikorskiego 22, 64-980 Trzcianka
Prezes Łostowska Monika

Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej
Os. Słowackiego ¼, 64-980 Trzcianka
Prezes – Sławomir Pochyliski

Stowarzyszenie  Towarzystwo Przyjaciół Wsi Rychlik
Rychlik 91, 64-980 Trzcianka
Prezes - Agnieszka Warnkowska

Stowarzyszenie Akademia Przedszkolaka
Os. XXV-Lecia 3/18, 64-980 Trzcianka
Prezes – Jakub Ubycha

 Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów
– PRZYJACIELE  NA  ZAWSZE
Os. Słowackiego 24, 64-980 Trzcianka
Prezes -  Marzena Grabowska

Stowarzyszenie Sport Events Trzcianka
ul. Sikorskiego 25/29, 64-980 Trzcianka
Prezes – Marcin Ćwirzeń

Stowarzyszenie Nasza Wieś-Nowa Wieś
Nowa Wieś 13, 64-980 Trzcianka
Prezes – Adam Mazur

L U B A S Z

Stowarzyszenie „Bliżej Siebie i Natury” w Lubaszu
ul. Wakacyjna 6, 64-720 Lubasz

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Serce Dziecka”
ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz
tel. 67 255 64 63, 604 333 087

Polski Związek Łowiecki – Oddział w Lubasz
Winiary 34, 64-720 Lubasz
tel. 67 255 63 92

Lubaskie Towarzystwo Kulturalne
ul. B. Chrobrego 35, 64-720 Lubasz
tel. 67 255 73 17

Stowarzyszenie Amazonek Osób Chorych Na Raka, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Nadzieja”        
ul. Szamotulska 32, 64-720 Lubasz
tel. 664 429 173
monnow@wp.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Nadnoteckiego Festiwalu Muzycznego
Krucz 6a, 64-720 Lubasz

Stowarzyszenie Inicjatyw Niezwykłych w Lubaszu
ul. Szkolna 6, 64-720 Lubasz
www.sinlubasz.pl

Stowarzyszenie „Noteccy Łucznicy” Dębe
ul. Świerkowa 22, 64-720 Lubasz

Stowarzyszenie „Klamra”
ul. Kościelna 4, 64-720 Lubasz
Prezes: Lidia Dylla-Dymek

Nadnoteckie Stowarzyszenie Strzeleckie
ul. Nowa 24, 64-720 Lubasz
Prezes – Marek Kozera

D R A W S K O

Stowarzyszenie Sympatyków Kwiejc Nowych i Zieleńca w Gminie Drawsko
Kwiejce Nowe 49, 64-733 Drawsko
tel. 61 820 14 96, 696 805 808

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Drawsku
ul. Nadnotecka 7, 64-733 Drawsko
tel. 67 256 90 54

Stowarzyszenie „Miejmy Serce”
os. Robotnicze 16/4, 64-731 Drawski Młyn

Polski Związek Wędkarski „Noteć” – Oddział Drawski Młyn
os. Robotnicze 19/10, 64-731 Drawski Młyn
tel. 067 256 97 58 lub 697 92 15 99

Stowarzyszenie „Nasza Wieś” w Kamienniku
Kamiennik 22, 64-733 Drawsko

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nadnoteckiej w Drawskim Młynie
ul. Szosa Dworcowa 22, 64-731 Drawski Młyn

Stowarzyszenie „Piłecka Przystań” w Piłce
Piłka 27 64-733 Drawsko
Prezes – Nawrot Wojciech

Stowarzyszenie „Młodzi dla Wsi”  Chełst
Chełst 57, 64-733 Drawsko
Prezes – Helwich Aneta

K R Z Y Ż  W I E L K O P O L S K I

Polski Komitet Pomocy Społecznej Odział w Krzyżu Wlkp.
ul. Wojska Polskiego 11/12, 64-761 Krzyż Wlkp.
tel. 600 287 513

Krzyżowskie Towarzystwo Wędkarskie „Pstrąg”
ul. Mickiewicza 25, 64-761 Krzyż Wlkp.

Polski Związek Wędkarski „Drawa” – Oddział Krzyż Wlkp.
ul. Wojska Polskiego 106/2, 64-761 Krzyż Wlkp.

Polski Związek Wędkarski „Kolejarz” – Oddział Krzyż Wlkp.
os. Parkowe 2B/14, 64-761 Krzyż Wlkp.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Ostoja” w Hucie Szklanej
Huta Szklana 77, 64-761 Krzyż Wlkp.

Stowarzyszenie Krzyskie Towarzystwo „Amazonki”
ul. Daszyńskiego 10, 64-761 Krzyż Wlkp.
tel. 880 951 145

Krzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół w Krzyżu Wlkp.
ul. Wojska Polskiego 11/12, 64-761 Krzyż Wlkp.

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „NIE – ZWYKŁA RODZINKA”
os. Daszyńskiego 27, 64-761 Krzyż Wlkp.

Stowarzyszenie na Rzecz Dziecka i Rodziny „Słoneczny Dom” w Krzyżu Wlkp.
ul. Wojska Polskiego 20/9, 64-761 Krzyż Wlkp.

Stowarzyszenie Przyjaciół Kuźnicy Żelichowskiej w Żelechowie
Żelichowo 33, 64-761 Krzyż Wlkp.

Stowarzyszenie „W Drodze” w Krzyżu Wlkp.
ul. Wojska Polskiego 73, 64-761 Krzyż Wlkp.

Stowarzyszenie „Łokaczanki”
Łokacz Wielki, 64-761 Krzyż Wlkp.
Prezes - Paulina Siewruk-Grygorcewicz 

Stowarzyszenie Motocyklistow PCT  RIDERS
Łokacz Wielki, 64-761 Krzyż Wlkp.
Prezes - Krzysztof Uciekałek

W I E L E Ń

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wieleniu
ul. Dworcowa 1, 64-730 Wieleń

Polski Związek Wędkarski – Oddział w Wieleniu
ul. Staszica 8, 64-730 Wieleń

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego w Miałach
ul. Rzeczna 2, 64-735 Miały
tel. 67 256 31 30, 692 834 035

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wieleńskiej
ul. Dworcowa 1, 64-730 Wieleń

Stowarzyszenie „Ziemia Wieleńska”
ul. Dworcowa 1, 64-730 Wieleń

„Bukówka” Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki, Kocień Wielki
Kocień Wielki 33, 64-730 Wieleń

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wspólna Sprawa” w Wieleniu
ul. Międzyleska 4, 64-730 Wieleń

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Dynia”
ul. Kwiatowa 6, Rosko, 64-730 Wieleń

Stowarzyszenie Przyjaciół św. Zygmunta Felińskiego w Wieleniu
ul. Staszica 2 64-730 Wieleń

Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Wsi Zielonowo
„Społeczni Zielonowo” w Zielonowie
Zielonowo 16, 64-730 Wieleń
Prezes – Pocztowska  Dorota

Stowarzyszenie na Recz Osób Psychicznie Chorych
i Niepełnosprawnych Intelektualnie „PRO-SUBSIDIUM” w Wieleniu
ul. Fryderyka Chopina 9, 64-730 Wieleń
Prezes – Doruchowska Natalia

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Rabarbar”
ul. Polna 13, Wrzeszczyna, 64-730 Wieleń
Prezes – Magdalena Sauermann

Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi „My Gulcz”
ul. Czarnkowska 21, 64-730 Wieleń
Prezes – Białoskórski Łukasz

Pendulum Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi w Dębogórze
Dębogóra 40, 64-730 Wieleń
Prezes – Grażyna Woźniak

P O Ł A J E W O

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Połajewie
ul. Obornicka 6a, 64-710 Połajewo
tel. 67 256 77 12, 662 511 211

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Gminy Połajewo
ul. Obornicka 1, 64-710 Połajewo
tel. 67 256 71 51, 601 068 189

STOWARZYSZENIA ZWYKŁE

Komitet Obrony Rzeki Bukówki – Sławomir Szymczak, ul. Sportowa 1/2, 64-730 Wieleń
Komitet Protestacyjny – Czysty Kocień – Andrzej Wojciechowski, Kocień Wielki 33, 64-730 Wieleń, tel. 67 256 34 20
Wieleńskie Towarzystwo Wędkarskie – Rafał Tafelski, ul. Sikorskiego 10, 64-730 Wieleń, tel. 509 623 681
Krzyskie Stowarzyszenie Społeczne – Jaworki Mirosław, os. Młodych 4/14, 64-761 Krzyż Wlkp.
Stowarzyszenie Rodzin Kołdyczewskich – Edward Dubrawski, Straduń 9A, 64-980 Trzcianka
Stowarzyszenia „Dar Serca” – Robert Kozłowski, Huta Szklana 79, 64-761 Krzyż Wlkp.
Stowarzyszenie Klempicz-TAK, ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków
Towarzystwo Miłośników Historii Czarnkowa, ul. Wroniecka 16, 67-700 Czarnków
Stowarzyszenie „Razem Dla Wsi”, Dzierżążno Wielkie 77, 64-730 Wieleń
Stowarzyszenie Ekologiczne „W Zgodzie z Naturą” Rychlik 2A, 64-980 Trzcianka
Stowarzyszenie Ekologiczne „Czysta Wieś”, Siedlisko 175/1, 64-980 Trzcianka 

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych – rejestracja po 20 maja 2016 r.

Stowarzyszenie Zielono Mi, Zielonowo 43, 64-730 Wieleń
Prezes stowarzyszenia: Katarzyna Hadaś
Data wpisu do ewidencji: 07.06.2016 r.

Stowarzyszenie „Wartościowa Książka”, Kwiejce Nowe 28 B, 64-733 Drawsko
Przedstawiciel stowarzyszenia:  Dariusz Andrzej Sękowski
Data wpisu do ewidencji: 06.07.2016 r.

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Przyrody i Zwierząt w Trzciance 64-980 Trzcianka, os. Słowackiego 1/7
Przedstawiciel stowarzyszenia:  Stanisław Besaraba
Data wpisu do rejestru: 13.09.2016 r.

Stowarzyszenie „Czarnkowianie”, 64-700 Czarnków, ul. Siedmiogóra 10
Prezes stowarzyszenia: Wiesław Maszewski
Data wpisu do rejestru: 24.11.2016 r.

Stowarzyszenie Fabryczna 1
ul. Fabryczna 1, 64-980 Trzcianka
Prezes   - Hanna Frycz

Stowarzyszenie HOPE –HELP ONE PERSON EVERYDAY
ul. Fredry 44, 64-980 Trzcianka
Prezes  - Kamil Zieliński

Klub Jeździecki „W Dolinie Noteci” R.K.
ul. Akacjowa 4a
64-700 Kuźnica Czarnkowska

Młodzieżowa Inicjatywa dla Krzyża Wielkopolskiego
ul. Wojska Polskiego 40/2
64-761 Krzyż Wielkopolski

Wieleńskie Towarzystwo Wędkarskie
ul. Sikorskiego 10
64-730 Wieleń

Towarzystwo Miłośników Historii Czarnkowa
ul. Wroniecka 16
64-700 Czarnków

W zgodzie z Naturą
Rychlik 2A
64-980 Trzcianka

Czysta Wieś Siedlisko
Siedlisko 175/1
64-910 Siedlisko

Stowarzyszenie Mieszkańców Drawska „Aktywni Razem”
ul. Powstańców Wielkopolskich 121 C
64-730 Drawsko

„Kultura Ponad Wszystko”
ul. Portowa 1
64-761 Krzyż Wielkopolski

„IMPULS”
ul. Mickiewicza 2/3
64-761 Krzyż Wielkopolski

F U N D A C J E

Fundacja „Gębiczyn”
Gębiczyn 24, 64-700 Czarnków

Nadnotecka Fundacja Artystyczna Rychlik
ul. Marii Konopnickiej 14C, 64-980 Trzcianka

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Terapii Uzależnień „Cegiełka Nadziei”
Stobno 89, 64-905 Stobno

Fundacja "Daj szansę - schroniska dla zwierząt" w Trzciance
ul. Marii Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka

Fundacja "Marchewkowe Pole"
ul. Ogrodowa 23, 64-980 Trzcianka

Fundacja „Miasto Demeter” w Kuźnicy Czarnkowskiej
ul. Myśliwska 20, 64-700 Czarnków
Prezes – Ewa Sommer 

Fundacja „Miłosierdzia” w Trzciance
ul. Spokojna 2, 64-980 Trzcianka
Prezes – Bożena Wargin

Europejska Fundacja Rozwoju Lokalnego i Przedsiębiorczości w Lubaszu
ul. Parkowa 2/8, 64-720 Lubasz
Prezes – Magdalena Stawujak

Fundacja „Polem, Lasem ….” Trzcianka
Ul. Piotra Skargi 23, 64-980 Trzcianka
Prezes – Maluśkiewicz Marek

Fundacja  „FUNDACJA RUNPORT”
ul. Krzyżowa 18, 64-700 Czarnków

Fundacja Edukacji i Rozwoju Centrum Wszechświata w Rosku
ul. Powstańców Wielkopolskich 39, Rosko
64-730 Wieleń
Prezes - Marcin Korczyc

„FUNDACJA  NA  ZDROWIE” w Czarnkowie
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
Prezes – Grażyna Kordek-Zozula

Fundacja Zdrówko Na Rzecz Rozwoju Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
Prezes- Krzysztof Wiza

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij