Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Rokowania na dzierżawę pomieszczeń przeznaczonych na usługi gastronomiczne - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Sienkiewicza w Trzciance

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Nr ZSP.K.214.1.2015

Trzcianka, dnia 10.02.2015 r.

 

DYREKTOR ZESPÓŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. H. Sienkiewicza

w Trzciance

ogłasza, że w dniu 24 marca 2015 r. o godz. 1100  w siedzibie SZKOŁY w Trzciance przy ul. Sikorskiego 36, sala Nr 1 przeprowadzone zostaną rokowania na dzierżawę pomieszczeń przeznaczonych na usługi gastronomiczne, usytuowane na kondygnacji piwnic budynku szkolnego,  położonego w Trzciance przy ul Sikorskiego 36 dz. nr: 2164.


Łączna powierzchnia pomieszczeń wraz z korytarzem wynosi 413,87 m2, w tym:

nr 1. jadalnia - 45,6 m2,  nr 2. magazyn chemiczny - 20,91 m2,  nr 3. kuchnia - 70,36 m2, nr 4. zmywalnia - 11,81 m2,  nr 5. pomieszczenie obróbki mięsa - 8,93 m2, nr 6. pomieszczenie socjalne - 15,55 m2,  nr 7. wc - 1,81 m2, nr 8. magazyn warzywny - 23,26 m2, nr 9. magazyn żywnościowy - 15,00 m2,  nr 10. korytarz - 49,04 m2, nr 11. stołówka - 82,24 m2, nr 12. obieralnia - 15,4 m2, nr13. jadalnia - 27,20 m2, nr 14. pomieszczenie gospodarcze - 13,5 m2, nr 15. szatnia uczniów - 8,91 m2, nr 16. wc - 4,35 m2.

Szkic pomieszczeń do wglądu w siedzibie szkoły.

Nieruchomość stanowi własność Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego i oznaczona jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Trzciance w KW PO1T/00013320/0.

Przeznaczenie nieruchomości w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: oświata.


CENĘ DO NEGOCJACJI 

stanowi stawka czynszu miesięcznego dla każdego z pomieszczeń oznaczonych numerami od 1 do 16

w wysokości  5,04 zł za 1 m(brutto)

 

Przetargi na dzierżawę przedmiotowych pomieszczeń, zakończone wynikiem negatywnym, ogłoszone były:  I przetarg  - na dzień 12.11.2014 r.,  II przetarg – na dzień 12.01.2015 r. 

Przedmiotem negocjacji są cena za dzierżawę 1 m2 pomieszczeń oraz termin płatności czynszu.


Pisemne zgłoszenia do uczestnictwa w rokowaniach składać należy w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rokowania”, najpóźniej do dnia 19.03.2015 r. w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Sienkiewicza w Trzciance. Zgłoszenie musi zawierać: imię, nazwisko lub nazwę firmy oraz adres lub siedzibę, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, proponowaną cenę i sposób jej zapłaty. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w wysokości 100,00 zł.  uiszczonej przelewem na konto Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Sienkiewicza w TrzciancewBanku  Spółdzielczym  w Czarnkowie o/Trzcianka nr konta 78 8951 0009 5500 0101 2000 0120 w takim terminie aby wymagana kwota wpłynęła na konto Szkoły najpóźniej do dnia 19.03.2015 r.

Warunkiem przystąpienia do negocjacji jest wpłata zaliczki.


Za dzierżawę sprzętu kuchennego dzierżawca płacić będzie miesięczny czynsz w wysokości 30 % wartości netto czynszu za pomieszczenia.

nr 1. jadalnia (stoły i krzesła),  nr 2. magazyn chemiczny (regały), nr 3. kuchnia (2 patelnie elektryczne, kuchenka elektryczna, 2 krajalnice do warzyw, 2 kotły warzelne, taboret elektryczny, elektryczna maszynka do mięsa, 2 lodówki, szafa przelotowa, meble kuchenne),  nr 4. zmywalnia ( zmywarka, wyparzacz, szafa przejściowa meble kuchenne), nr 5. pomieszczenie obróbki mięsa (meble kuchenne), nr 6. pomieszczenie socjalne ( meble),  nr 9. magazyn żywnościowy (szafa chłodnicza, waga, zamrażarka, regały), nr 11. stołówka (stoły i krzesła), nr 12. obieralnia (kuchenka elektryczno-gazowa, taboret elektryczny, obieraczka do ziemniaków, meble kuchenne), nr13. jadalnia (stoły i krzesła), nr 15. szatnia uczniów (meble).


Czas trwania umowy 1 rok licząc od miesiąca kwietnia 2015 roku z możliwością  przedłużenia o kolejne 2 lata. 


Dzierżawca poza czynszem zobowiązany będzie do ponoszenia pozostałych kosztów związanych

z bieżącym utrzymaniem, tj. za ogrzewanie ( proporcjonalnie do dzierżawionej powierzchni), ciepłą  i zimną wodę, odprowadzenie ścieków oraz opłat za zużycie energii elektrycznej, które rozliczać będzie szkoła. Rozliczenie ilości wody (ciepłej i zimnej) , ścieków oraz energii elektrycznej odbywać się będzie szacunkowo na podstawie kosztów ich zużycia w roku poprzednim. Istnieje możliwość wykonania na koszt dzierżawcy instalacji podliczników na wodę i energię elektryczną. Koszty instalacji podliczników zwrócone zostaną dzierżawcy w oparciu o udokumentowane na ten cel wydatki, zgodnie ze średnimi cenami usług w tym zakresie. Zwrot polegał będzie na umniejszeniu należnego czynszu o wartość usługi. Wywóz nieczystości stałych pozostaje w zakresie dzierżawcy. 


Negocjacje przeprowadzone zostaną, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Z dodatkowymi warunkami rokowań zapoznać można się w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Sienkiewicza w Trzciance lub pod numerami: telefonów: 67 2163287.


Na skutek uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę, która została wyłoniona jako dzierżawca pomieszczeń, wpłacona zaliczka ulega przepadkowi, w pozostałych przypadkach podlega zwrotowi, a wyłonionemu dzierżawcy zostaje zaliczona na poczet czynszu dzierżawnego.


Dyrektor Szkoły zastrzega sobie prawo do odstąpienia od negocjacji z ważnych, uzasadnionych przyczyn.


Czytaj całość

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij