Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Czarnków, dnia 04 lutego 2014 roku     GN. 6845.2.2014.HN      ...

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Czarnków, dnia 04 lutego 2014 roku
 
 
GN. 6845.2.2014.HN
 
 
 
STAROSTA
CZARNKOWSKO – TRZCIANECKI
 
 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
dla osób fizycznych i prawnych na dzierżawę
       nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa na okres do 3 lat.
 
 
  • Nieruchomość położona w obrębie miejscowości Mężyk, gm. Wieleń, oznaczona w ewidencji gruntów jako  działka nr 164 o powierzchni – 6,2600 ha i zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Trzciance VI Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie pod nr KW PO2T/00040295/0, gdzie jako właściciel wpisany jest Skarbu Państwa.
  • Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka  nr 164 w Mężyku, gm. Wieleń stanowi teren jeziora Zdręczno – zbiornik wód stojących, oznaczony symbolem Ws.  Zgodnie z ewidencją gruntów stanowi grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi.
  • Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi – 626,00 złotych (netto).
  • Czynsz zwolniony z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień ( Dz.U. z 2013 roku, Nr 1722).
  • Czas trwania dzierżawy – do 3 lat.
  • Dzierżawca z tytułu dzierżawy opłacać będzie czynsz oraz podatek od nieruchomości.
  • Ustalony w przetargu czynsz płatny jest z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto Starostwa Powiatowego – Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 21 8951 0009 0000 1007 2000 0030 – bez dodatkowego wezwania.
  • Czynsz może zostać zmieniony, bez obowiązku wypowiedzenia warunków umowy, z chwilą zmiany stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie wysokości czynszu, najpóźniej na jeden miesiąc przed terminem płatności.
  • Nieruchomość nr 164 w Mężyku, gm. Wieleń nie jest obciążona żadnymi ograniczeniami zapisanymi w księdze wieczystej KW Nr PO2T/00040295/0.
Przetarg odbędzie się w dniu 07 marca 2014 r. o godz. 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie – sala nr 10.
Wadium w wysokości – 100,00 złotych należy wpłacać na konto Starostwa Powiatowego w Czarnkowie– Bank Spółdzielczy w Czarnkowie nr 16 8951 0009 0000 1007 2000 0120 najpóźniej do dnia 04 marca 2014 roku, a dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadium będzie podlegać zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Natomiast wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet należnego za 2014 rok czynszu dzierżawnego.
Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z  zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
O terminie i miejscu podpisania umowy dzierżawy wyłoniony w przetargu Dzierżawca powiadomiony zostanie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu – pok. Nr 10 lub telefonicznie pod nr (067) 253-01-60 wew. 1163. Ponadto treść tego ogłoszenia będzie opublikowana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie – www.czarnkowsko-trzcianecki.bip-jst.pl

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij