Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Czarnków, dnia 8 października 2008 r.GN.III.7001-4/08/09 ZARZĄD  POWIA...

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Czarnków, dnia 8 października 2008 r.

GN.III.7001-4/08/09 

ZARZĄD  POWIATU
CZARNKOWSKO – TRZCIANECKIEGO

ogłasza, że w dniu 13 listopada 2009 r. o godz. 1100  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie ul. Rybaki 3, sala Nr 10 przeprowadzone zostaną rokowania  na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  393/3 o pow. 0,0459 ha,  położona w CZARNKOWIE przy ul. Kościuszki 91c.

Nieruchomość, stanowiąca własność Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, oznaczona jest  w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie KW 36391.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem administracyjnym trzykondygnacyjnym podpiwniczonym o funkcji administracyjno – socjalnej,  powierzchnia użytkowa budynku wynosi 351 m2

Działka położona jest w strefie śródmiejskiej miasta Czarnkowa, otoczenie nieruchomości stanowią: budynek mieszkalny wielorodzinny ( w zabudowie zwartej) oraz zagospodarowany teren z obiektami byłej przychodni, garażami i budynkiem warsztatowym.

Zgodnie z  miejscowym  planem  zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnkowa  nieruchomość przeznaczona jest wyłącznie na potrzeby administracji publicznej i służby zdrowia.

Budynek wyposażony jest w instalacje: wod.-kan, energetyczną, gazową, telefoniczną , odgromową oraz centralnego ogrzewania z kotła gazowego.  Kotłownia jest urządzeniem obsługującym nieruchomość sąsiadującą-mieszkalną, w związku z czym nabywca zobowiązany będzie do dostarczania ciepła do tej nieruchomości oraz w miarę potrzeb również do udostępniania wejścia na dach mieszkańcom nieruchomości sąsiedniej.

CENA DO NEGOCJACJI   -  390.000,00 zł

Przetargi na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, zakończone wynikiem negatywnym, ogłoszone były:  I przetarg  - na dzień 24.08.2009 r. II przetarg – na dzień 30.09.2009r.  

Cena za nabycie nieruchomości oraz forma i terminy płatności za jej nabycie będą przedmiotem negocjacji.

Pisemne zgłoszenia do uczestnictwa w rokowaniach składać należy w zamkniętych kopertach

z dopiskiem „Rokowania”, najpóźniej do dnia 10.11.2009 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie ul. Rybaki 3. Zgłoszenie musi zawierać: imię, nazwisko lub nazwę firmy oraz adres lub siedzibę, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.  Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w wysokości 39.000,00 zł  uiszczonej przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Banku  Spółdzielczym w Czarnkowie nr  konta 16 8951 0009 0000 1007 2000 0120, w takim terminie aby wymagana kwota wpłynęła najpóźniej do dnia 10.11.2009 r.

Na skutek uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę, która została wyłoniona jako nabywca nieruchomości, wpłacona zaliczka ulega przepadkowi, w pozostałych przypadkach podlega zwrotowi, a nabywcy zostaje zaliczona na poczet ceny nabycia.  Zapłata za nabycie nieruchomości nastąpi przelewem na konto Starostwa Powiatowego na 7 dni przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty na konto Starostwa kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży - w wysokości: 791,00 zł – w formie przelewu  najpóźniej na 7 dni przed podpisaniem aktu notarialnego.

Koszty zawarcia aktu notarialnego obciążają nabywcę.  

Zarząd Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego zastrzega, że przysługuje mu prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Rokowania mogą zostać przeprowadzone, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Z dodatkowymi warunkami rokowań zapoznać można się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie pok. nr 8 (budynek geodezji) lub pod numerami: telefonów 67 2530160 wew. 1165, tel. 668 127 674.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij