W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Czarnków, dnia 26 lutego 2009 rokuGN.I.7011-1/08/09                   ...

XML

Treść

Czarnków, dnia 26 lutego 2009 roku

GN.I.7011-1/08/09                                        

STAROSTA 

CZARNKOWSKO – TRZCIANECKI

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości

położonej w obrębie miasta Trzcianka ul. Gorzowska, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 79/2 o powierzchni – 0,8152 ha i zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Trzciance Wydział Ksiąg Wieczystych pod nr KW 9883, gdzie jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa.

Na działce znajdują się budowle tj. komory gnilne o pow. zabudowy – 222 m2, zbiornik wody p. poż. o pow. zabudowy - 400 m2, okrągły zbiornik żelbetonowy o średnicy - 10 m, utwardzenie terenu o nawierzchni asfaltowej o powierzchni około - 800 m2 i fundamenty o pow. zabudowy -  225 m2 .

Działka nr 79/2 w Trzciance w zgodnie z nieobowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Trzcianki, który utracił  moc prawna z dniem 31 grudnia 2003 roku  przeznaczona była jako teren o funkcji przemysłowej, natomiast zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka przewiduje się przeznaczenie tej działki pod teren działalności gospodarczej i produkcyjnej.

CENA  WYWOŁAWCZA  – 137.932,00 złotych.

Nieruchomość zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku  o podatku od towarów i usług ( jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. 54 poz. 535 – ze zmianami).

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczone zostaną koszty związane z przygotowanie sprzedaży, które dla ww. działki wynoszą  - 3.870,28 zł (koszty mogą ulec zmianie).

Nowonabywca zobowiązany będzie do użytkowania nieruchomości zgodnie z przewidzianym przeznaczeniem w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka tj. na cele działalności gospodarczej i produkcyjnej

Przetarg odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2009 roku o godzinie 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie przy ul. Rybaki 3 – sala nr 10.

Wadium w wysokości 14.000,00 złotych wpłacać należy w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Czarnkowie  Bank  Spółdzielczy  w   Czarnkowie   nr  konta  16 8951 0009 0000 1007 2000 0120  najpóźniej  do  dnia

27 kwietnia 2009 roku, a dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium będzie podlegać zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Natomiast wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cenę osiągniętą w przetargu oraz koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, uczestnik, który wygrał przetarg, zobowiązany będzie uiścić jednorazowo na konto Starostwa Powiatowego w Czarnkowie Bank Spółdzielczy w Czarnkowie nr konta 21 8951 0009 0000 1007 2000 0030, najpóźniej jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej.

O terminie i miejscu podpisania umowy nabywca powiadomiony zostanie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Bliższych informacji na temat przetargu można uzyskać telefonicznie bądź w siedzibie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu – pokój nr 10, nr tel. 67 2530160 wew. 1163. Ponadto treść tego ogłoszenia będzie opublikowana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie – www.czarnkowsko-trzcianecki.bip-jst.pl

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane