W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

                                                              Czarnków...

XML

Treść

                                                              Czarnków, dnia 26 lutego 2008 roku

GN. 7011-3/08/09

STAROSTA

CZARNKOWSKO – TRZCIANECKI

ogłasza przetarg ustny ograniczony

dla osób fizycznych i prawnych będących właścicielami przyległych

 nieruchomości i posiadających dostęp do drogi publicznej.

  • Nieruchomość położona w obrębie wsi Rosko, gm. Wieleń, oznaczona w ewidencji gruntów jako  działka nr 617/3 o powierzchni - 0,0103 ha i zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie pod nr KW 36130, gdzie jako właściciel wpisany jest Skarbu Państwa.
  • Działka nr 617/3 w Rosku w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr 68/IX/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 05.06.2003 roku stanowi teren komunikacji wewnętrznej – dojazd do nieruchomości.
  • Granice działki zastabilizowne na gruncie przy pomocy kamieni granicznych.
  • Cena wywoławcza – 970,00 złotych.

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT, w wysokości 22%. Do ceny uzyskanej w przetargu doliczone zostaną koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, które wynoszą – 437,00 złotych ( koszty mogą ulec zmianie).

Nieruchomość nr 617/3 w Rosku, gm. Wieleń nie jest obciążona żadnymi obciążeniami i ograniczeniami zapisanymi w księdze wieczystej KW Nr 36130.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 marca 2009 roku o godz. 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie – sala nr 10.

Wadium w wysokości – 100,00 złotych należy wpłacać na konto na konto Starostwa Powiatowego w Czarnkowie– Bank Spółdzielczy w Czarnkowie nr 16 8951 0009 0000 1007 2000 0120 najpóźniej do dnia 23 marca 2009 roku, a dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium będzie podlegać zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Natomiast wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z  zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cenę osiągniętą w przetargu oraz koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży nabywca zobowiązany będzie uiścić jednorazowo na konto Starostwa Powiatowego w Czarnkowie – Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 21 8951 0009 0000 1007 2000 0030, najpóźniej jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej.

O terminie i miejscu podpisania umowy nabywca powiadomiony zostanie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie – Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu – pok. Nr 10 lub telefonicznie pod nr (067) 253-01-60 wew. 1163. Ponadto treść tego ogłoszenia będzie opublikowana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie – www.czarnkowsko-trzcianecki.bip-jst.pl

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane