Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Wydział Architektury i Budownictwa

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


§ 31
REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO
 w Czarnkowie

 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA - AB


Zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa lokalowego, ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Do podstawowych zadań wydziału należy:

I. Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa budowlanego, a w szczególności w zakresie:

1) zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska;

2) zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymaniu obiektów budowlanych;

3) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej;

4) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

5) stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

II. Wydawanie w sprawach określonych ustawą, decyzji administracyjnych w zakresie:

1) pozwolenia na budowę oraz rozbiórkę obiektu budowlanego;

2) zmiany pozwolenia na budowę w przypadku zamiaru istotnego odstąpienia od warunków tego pozwolenia;

3) zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wraz z robotami budowlanymi wymagającymi pozwolenia na budowę;

4) zgłaszania sprzeciwu na budowy i roboty budowlane wymagające zgłoszenia;

5) decyzji odrębnej o zatwierdzeniu projektu budowlanego;

6) odmowy zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę;

7) uchylenia pozwolenia na budowę w przypadku istotnego odstąpienia od warunków tego pozwolenia;

8) przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu;

9) nakładania obowiązku wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia;

10) rozstrzygania o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości celem wykonania robót budowlanych;

11) pozwolenia na użytkowanie dróg powiatowych i gminnych;

12) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych na wniosek właściwego zarządcy drogi.

III. W zakresie innych spraw:

1) udzielenie bądź odmowa zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych;

2) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy lub wykonaniu robót budowlanych;

3) przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórkach nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia;

4) przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;

5) prowadzenie rejestrów wniosków i pozwoleń na budowę oraz przekazywanie ich właściwym organom;

6) przechowywanie zatwierdzonych projektów budowlanych i innych dokumentów objętych pozwoleniem na budowę lub rozbiórkę;

7) uzgadnianie z wojewódzkim konserwatorem zabytków pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektów objętych ochroną konserwatorską;

8) uczestniczenie w czynnościach kontrolnych na wezwanie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego;

9) potwierdzanie samodzielności lokali dla celów ustanowienia ich odrębnej własności;

10) potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia mieszkań dla celów uzyskania dodatku mieszkaniowego;

11) uzgadnianie z upoważnienia zarządu powiatu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie powiatu oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin i województwa w zakresie zadań samorządowych;

12) wydawanie dziennika budowy;

13) prowadzenie sprawozdawczości dla głównego urzędu statystycznego i głównego inspektora nadzoru budowlanego z zakresu zadań realizowanych przez wydział.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij