Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

GN.III.7001-2/08                                                      ...

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

GN.III.7001-2/08                                                                            Czarnków, dnia 27 czerwca 2008 r.

ZARZĄD  POWIATU CZARNKOWSKO - TRZCIANECKIEGO

ogłasza, że w dniu 23 lipca 2008 r. o godz. 1100  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie ul. Rybaki 3, sala Nr 10 przeprowadzone zostaną rokowania  na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  393/1 o pow. 0,1967 ha,  położona w CZARNKOWIE przy ul. Kościuszki 91.

Nieruchomość, stanowiąca własność Powiatu czarnkowsko-Trzcianeckiego i oznaczona jest  w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie KW 34160.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem byłej przychodni lekarskiej oraz budynkiem warsztatowym i garażowym:
*  wolnostojący dwukondygnacyjny, podpiwniczony budynek byłej przychodni lekarskiej, objęty ochroną konserwatorską (parter: 7 pomieszczeń i holl główny,  I piętro: 9 pomieszczeń i 1 pomieszczenie socjalne, suterena:3 pomieszczenia po laboratorium, 3 pomieszczenia gabinetów i pomieszczenia socjalne oraz  piwnice), łączna powierzchnia użytkowa wynosi 540,00 m2 ,
*  wolnostojący, jednokondygnacyjny budynek warsztatowy o powierzchni użytkowej 61,50 m2 ,
*  budynek garażowy, dwukondygnacyjny, składający się z pomieszczenia socjalnego i pięciu boksów garażowych o powierzchni użytkowej 210,00 m2.

CENA WYWOŁAWCZA – 600.000,00 zł

Nieruchomość położona jest w strefie śródmiejskiej miasta Czarnkowa, otoczenie nieruchomości stanowią budynki mieszkalne wielorodzinne, zagospodarowany teren z obiektami Szpitala Powiatowego oraz obiekty administracyjne.
Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Czarnkowa dominującą funkcją jest teren usług ochrony zdrowia; funkcją uzupełniającą są potrzeby administracji publicznej oraz obiekty służby zdrowia. Nieruchomość oznaczona jest  symbolem obszar IV Ui 19. Budynek byłej przychodni znajduje się w ewidencji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków i objęty jest ochroną konserwatorską.
W budynku głównym znajdują się instalacje:  wodno - kanalizacyjna, w tym główny licznik poboru wody, w którą zaopatrywane są również dwa sąsiadujące budynki, gazowa, energetyczna,  telefoniczna, odgromowa oraz  centralnego ogrzewania z kotła gazowego (podlicznik znajduje się w kotłowni gazowej w sąsiednim budynku administracyjnym).  
Przetargi na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, zakończone wynikiem negatywnym, ogłoszone były:  I przetarg  - na dzień 28.11.2007 r, II przetarg – na dzień 29.02.2008r. oraz kolejny – na dzień 20.05.2008r.
Pisemne zgłoszenia do uczestnictwa w rokowaniach składać należy w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rokowania”, najpóźniej do dnia 18.07.2008 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie ul. Rybaki 3. Zgłoszenie musi zawierać: imię, nazwisko lub nazwę firmy oraz adres lub siedzibę, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.  Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w wysokości 60.000,00 zł  uiszczonej przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Banku  Spółdzielczym w Czarnkowie nr  konta 16 8951 0009 0000 1007 2000 0120, w takim terminie aby wymagana kwota wpłynęła najpóźniej do dnia 18.07.2008 r.
Na skutek uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę, która została wyłoniona jako nabywca nieruchomości, wpłacona zaliczka ulega przepadkowi, w pozostałych przypadkach podlega zwrotowi.
Zapłata za nabycie nieruchomości nastąpi przelewem na konto Starostwa Powiatowego na 7 dni przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty na konto Starostwa kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży -  w wysokości: 1.986,45 zł – w formie przelewu  najpóźniej na 7 dni przed podpisaniem aktu notarialnego.
Koszty zawarcia aktu notarialnego obciążają nabywcę.  
Zarząd Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego zastrzega, że przysługuje mu prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Rokowania mogą zostać przeprowadzone, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
Z dodatkowymi warunkami rokowań zapoznać można się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie pok. nr 8 (budynek geodezji) lub pod numerem telefonu 67 2530160 wew. 1165.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij