W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

OBWIESZCZENIE

Wersja strony w formacie XML

Czarnków, dn. 23.08.2019 r.


OS.6222.5.2018.MF


OBWIESZCZENIE


          Na podstawie art.218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) informację, że:

1/ W Starostwie Powiatowym w Czarnkowie, Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i

   Leśnictwa toczy się na wniosek Patria-Top Sp. z o.o. w Wieleniu, ul. Spółdzielcza 1

   postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie dla  

   instalacji do impregnacji drewna i produktów z drewna, znajdującej się na terenie Zakładu produkcji

   drewnianej architektury ogrodowej Patria-Top Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 1, 64-730 Wieleń

2/Dane o wniosku umieszczone w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach

   zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie internetowej

   https://wykaz.ekoportal.pl.

3/Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie pozwolenia zintegrowanego oraz

    rozpatrzenie uwag i wniosków jest Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki.

4/Z dokumentacją do wniosku można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w    

   Czarnkowie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Rybaki 3, 64-700

   Czarnków, pokój 26 od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500.

5/Uwagi i wnioski można składać w terminie od 26.08.2019 r. do 26.09.2019 r.

6/Uwagi mogą być wnoszone w następujący sposób:

  • w formie pisemnej na adres Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, Wydział Ochrony

     Środowiska, Rolnictwa Leśnictwa, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3,

  • ustnie do protokołu,

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres wos-mf@pct.bipst.pl bez

    konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

7/Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez

   rozpatrzenia.

8/Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie BIP Powiatu Czarnkowsko-

   Trzcianeckiego http://bip.czarnkowsko-trzcianecki.pl  oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń

   w siedzibie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie i Urzędu Miejskiego w Wieleniu. 
                                                                                 Z upoważnienia Starosty

                                                                                 Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,

                                                                                 Rolnictwa i Leśnictwa

                                                                                 mgr inż. Karolina Mazurkiewicz

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane