Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Kierownictwo urzędu

 Feliks Łaszcz starosta czarnkowsko-trzcianecki

Starosta
Feliks Łaszcz

sekretariat
tel. 660492771

 Sławomir Kryger wicestarosta czarnkowsko-trzcianecki

Wicestarosta
Sławomir Kryger 

sekretariat
tel. 660492771


Wykaz telefonówSekretarz Powiatu
Alicja Dąbrowska 
668127786
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek 
668127896
Przewodniczący Rady Powiatu
Wiesław Maszewski
660747181Godziny pracy

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie pracuje w godzinach:

poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorki: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 15:30


Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Ważny komunikat

Wznowienie terminów postępowań administracyjnych od 24 maja 2020 r.

więcej o informacji: Wznowienie terminów postępowań administracyjnych od 24 maja 2020 r.

Tablica ogłoszeń

OBWIESZCZENIE

w sprawie:  zawiadomienia o odwołaniu od wydanej decyzji udzielającej pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn: „rozbudowa ul. Rzemieślniczej w Trzciance – drogi gminnej łączącej ul. Żeromskiego z ul. Parkową”.

Komunikat

w sprawie organizacji pracy  Wydziału Architektury i Budownictwa  Starostwa Powiatowego w Czarnkowie i jego Delegatury w Trzciance

Zamówienia publiczne

zamówienie na: "Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleń-Mężyk" II etap

zamówienie na "Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleń-Mężyk" II etap

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ZDP-2.2410.9.2020

zamawiający Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert ZDP Czarnków ul. Gdańska 56 64-700 Czarnków

zamówienie na: „Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1346P w miejscowości Prusinowo”

zamówienie na „Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1346P w miejscowości Prusinowo”

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZDP-2.2410.7.2020

zamawiający Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert ZDP Czarnków ul. Gdańska 56 64-700 Czarnków

zamówienie na: „Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w m. Śmieszkowo, ul. Wiejska”

zamówienie na „Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w m. Śmieszkowo, ul. Wiejska”

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZDP-2.2410.6.2020

zamawiający Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert ZDP Czarnków ul. Gdańska 56 64-700 Czarnków

zamówienie na: Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków”

zamówienie na Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków”

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZDP-2.2410.8.2020

zamawiający Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert ZDP Czarnków ul. Gdańska 56 64-700 Czarnków

zamówienie na: utrzymanie czystości w budynkach Starostwa Powiatowego w Czarnkowie i Delegatury Wydziałów w Trzciance w roku 2020

zamówienie na utrzymanie czystości w budynkach Starostwa Powiatowego w Czarnkowie i Delegatury Wydziałów w Trzciance w roku 2020

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZ.272.1.2020.PS

zamawiający Starostwo Powiatowe w Czarrnkowie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe, Sekretariat ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Praca

stanowisko: Specjalista ds. nadzoru w Dziale Budowy, Utrzymania i Ochrony Dróg i Mostów - pełny etat

stanowisko Specjalista ds. nadzoru w Dziale Budowy, Utrzymania i Ochrony Dróg i Mostów - pełny etat

miejsce pracy Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie- sekretariat ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków

stanowisko: Podinspektor

stanowisko Podinspektor

miejsce pracy Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Czarnkowie (Delegatura w Trzciance, ul. 27 Stycznia 42)

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

stanowisko: Specjalista ds. nadzoru w Dziale Budowy, Utrzymania i Ochrony Dróg i Mostów - pełny etat

stanowisko Specjalista ds. nadzoru w Dziale Budowy, Utrzymania i Ochrony Dróg i Mostów - pełny etat

miejsce pracy Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie- sekretariat ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków

stanowisko: Podinspektor

stanowisko Podinspektor

miejsce pracy Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Czarnkowie

termin składania ofert

miejsce składania ofert w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie

stanowisko: Specjalista ds. nadzoru w Dziale Budowy, Utrzymania i Ochrony Dróg i Mostów - pełny etat

stanowisko Specjalista ds. nadzoru w Dziale Budowy, Utrzymania i Ochrony Dróg i Mostów - pełny etat

miejsce pracy Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie- sekretariat ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków

stanowisko: Podinspektor

stanowisko Podinspektor

miejsce pracy Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Czarnkowie

termin składania ofert

miejsce składania ofert w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie

Uchwały Rady

uchwała nr: XVIII/129/2020

uchwała nr XVIII/129/2020

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie przystąpienia Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego do realizacji projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego” w ramach WRPO 2014 - 2020

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XVIII/128/2020

uchwała nr XVIII/128/2020

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości od Gminy Połajewo

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XVIII/127/2020

uchwała nr XVIII/127/2020

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XV/101/2019 zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia poz. 2020.4340

uchwała nr: XVIII/126/2020

uchwała nr XVIII/126/2020

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XV/100/2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego na lata 2020-2036

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XVIII/125/2020

uchwała nr XVIII/125/2020

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XVIII/124/2020

uchwała nr XVIII/124/2020

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej

Status uchwały Obowiązująca

Uchwały Zarządu

uchwała nr: 213/2020

uchwała nr 213/2020

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie zaopiniowania propozycji zmiany przebiegu ul. Leśnej w m. Czarnków.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 212/2020

uchwała nr 212/2020

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2019 rok i przedstawienia go Radzie Powiatu.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 211/2020

uchwała nr 211/2020

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego spółkom wodnym w roku 2020

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 210/2020

uchwała nr 210/2020

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 209/2020

uchwała nr 209/2020

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XV/101/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 208/2020

uchwała nr 208/2020

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance upoważnienia do realizacji projektu pn. „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3: Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1.: Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, LSI: RPWP.08.03.01-30-0003/19.

Status uchwały Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij