Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków


tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61


email: powiat@pct.bipst.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków


tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61


email: powiat@pct.bipst.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Kierownictwo urzędu

Starosta
Tadeusz Teterus

tel. 67 253 01 60 *1100

Wicestarosta
Jacek Klimaszewski

tel. 67 253 01 60 *1100

Godziny pracy

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie pracuje w godzinach:

poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorki: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 15:30


Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Wykaz telefonówSekretarz Powiatu
Dąbrowska Alicja
668127786
Skarbnik Powiatu
Dymek Ewa
668127896
Przewodniczący Rady Powiatu
Tomaszewski Bogdan
660747181Tablica ogłoszeń

Zaproszenie do konsultacji

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie przedkłada do konsultacji społecznych projekt Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i umieszczenie go na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości opłaty w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

OBWIESZCZENIE

w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej 1209P w miejscowości Romanowo Dolne

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji administracyjnej nr 493/2017 z dnia 14.08.2017 r. dotyczącej przeniesienia decyzji o pozwolenie na budowę nr 316/2017 z dnia 07.06.2017 r. znak AB.6740.155.2017.Cz, obejmująca budowę instalacji fotowoltaicznej służącej do produkcji energii elektrycznej o mocy 6336 kW na...

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji administracyjnej nr 467/2017 z dnia 08.08.2017 r., dotyczącej przeniesienia decyzji o pozwolenie na budowę nr 327/2017 z dnia 09 czerwca 2017 r. znak AB.6740.67.2017.Cz, obejmująca budowę elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) „DRAWSKO II” o mocy 2 MW na...

Zamówienia publiczne

zamówienie na: wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej budowy sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz termomodernizacji i remontu przyległego do niej budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie.

zamówienie na wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej budowy sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz termomodernizacji i remontu przyległego do niej budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie.

nr sprawy OR.272.6.2017.ST

zamawiający Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej 207 000 PLN

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

zamówienie na: Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sezonie 2017/2018

zamówienie na Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sezonie 2017/2018

nr sprawy ZDP-2.2410.19.2017

zamawiający Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków

zamówienie na: Rozbudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Romanowo Dolne

zamówienie na Rozbudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Romanowo Dolne

nr sprawy ZDP-2.2410.18.2017

zamawiający Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków

Praca

stanowisko: Pracownik socjalny

stanowisko Pracownik socjalny

miejsce pracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance

termin składania ofert

miejsce składania ofert Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance

stanowisko: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

miejsce pracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance

termin składania ofert

miejsce składania ofert Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, pokój nr 1

stanowisko: Podinspektor ds. praw jazdy

stanowisko Podinspektor ds. praw jazdy

miejsce pracy Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - sekretariat

stanowisko: Starszy Referent

stanowisko Starszy Referent

miejsce pracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance

termin składania ofert

miejsce składania ofert Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, pokój nr 1

stanowisko: Referent prawny

stanowisko Referent prawny

miejsce pracy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie

stanowisko: Podinspektor

stanowisko Podinspektor

miejsce pracy Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - sekretariat

Uchwały Rady

uchwała nr: XXXII/258/2017

uchwała nr XXXII/258/2017

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie powołania doraźnej komisji do zbadania wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

uchwała nr: XXXII/257/2017

uchwała nr XXXII/257/2017

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Noblistów Polskich, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance.

uchwała nr: XXXII/256/2017

uchwała nr XXXII/256/2017

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance.

uchwała nr: XXXII/255/2017

uchwała nr XXXII/255/2017

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie.

uchwała nr: XXXII/254/2017

uchwała nr XXXII/254/2017

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wlkp.

uchwała nr: XXXII/253/2017

uchwała nr XXXII/253/2017

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance.

Uchwały Zarządu

uchwała nr: 446/2017

uchwała nr 446/2017

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego stanowiącego wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach.

uchwała nr: 445/2017

uchwała nr 445/2017

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok

uchwała nr: 444/2017

uchwała nr 444/2017

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie rozeznania rynku na wykonanie badania sprawozdań finansowych za 2017 i 2018 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest powiat czarnkowsko-trzcianecki.

uchwała nr: 443/2017

uchwała nr 443/2017

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance upoważnienia do realizacji projektu pn. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne, Działania 7.1. Aktywna integracja, Poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

uchwała nr: 442/2017

uchwała nr 442/2017

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego stanowiącego wyposażenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance.

uchwała nr: 441/2017

uchwała nr 441/2017

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej na budowę sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz termomodernizację i remont przyległego do niej budynku dydaktycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie”.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij