Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.bipst.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.bipst.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Kierownictwo urzędu

 Feliks Łaszcz starosta czarnkowsko-trzcianecki

Starosta
Feliks Łaszcz

sekretariat
tel. 660492771

 Sławomir Kryger wicestarosta czarnkowsko-trzcianecki

Wicestarosta
Sławomir Kryger 

sekretariat
tel. 660492771

Godziny pracy

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie pracuje w godzinach:

poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorki: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 15:30


Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Wykaz telefonówSekretarz Powiatu
Dąbrowska Alicja
668127786
Skarbnik Powiatu
Dymek Ewa
668127896
Przewodniczący Rady Powiatu
Wiesław Maszewski
660747181Ważny komunikat

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - dalej Rozporządzenie) informujemy, iż:

więcej o informacji: INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Tablica ogłoszeń

Zaproszenie do składania oferty na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Zaproszenie do składania oferty na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, sporządzonych za rok obrotowy 2019 i 2020, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki ZARZĄD POWIATU...

OBWIESZCZENIE

w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi w ramach zadania: „rozbudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1326P w m. Zofiowo, gm. Czarnków”

pozwolenie zintegrowane

    Czarnków, dnia 31.10.2019 r. OS.6222.5.2018.MF Za dowodem doręczenia Decyzja           Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), art....

obwieszczenie

Czarnków, dn. 29.10.2019 r.   OS.6222.4.2019.MF   OBWIESZCZENIE               Na podstawie art.218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.       ...

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w Czarnkowie przedkłada do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w 2020 r. 

Zamówienia publiczne

zamówienie na: wybór banku do prowadzenia obsługi budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego i jednostek organizacyjnych powiatu na okres od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2024 r.

zamówienie na wybór banku do prowadzenia obsługi budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego i jednostek organizacyjnych powiatu na okres od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2024 r.

nr sprawy IZ.272.1.2019.PS

zamawiający Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

zamówienie na: Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sezonie 2019-2020" - zadanie nr III,V.

zamówienie na Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sezonie 2019-2020" - zadanie nr III,V.

nr sprawy ZDP-2.2410.17.2019

zamawiający Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert ZDP Czarnków ul. Gdańska 56 64-700 Czarnków

zamówienie na: "Rozbudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1326P w m.Zofiowo, gm. Czarnków'

zamówienie na "Rozbudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1326P w m.Zofiowo, gm. Czarnków'

nr sprawy ZDP-2.2410.12.2019

zamawiający Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert ZDP Czarnków ul. Gdańska 56 64-700 Czarnków

Praca

stanowisko: Podinspektor ds. praw jazdy

stanowisko Podinspektor ds. praw jazdy

miejsce pracy Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, (miejsce wykonywania pracy: Delegatura Wydziału Komunikacji w Trzciance

termin składania ofert

miejsce składania ofert w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie

stanowisko: Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie

stanowisko Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie

miejsce pracy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie

termin składania ofert

miejsce składania ofert sekretariat Starostwa Powiatowego w Czarnkowie

stanowisko: Starszy Referent

stanowisko Starszy Referent

miejsce pracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance

termin składania ofert

miejsce składania ofert Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, pokój nr 7

stanowisko: Referent

stanowisko Referent

miejsce pracy Zespół Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance ul. 27 Stycznia 100, 64-980 Trzcianka

stanowisko: Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie

stanowisko Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie

miejsce pracy Czarnków

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

stanowisko: Samodzielny referent ds. kadr i płac

stanowisko Samodzielny referent ds. kadr i płac

miejsce pracy Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej, ul. Parkowa 1, Biała 64-980 Trzcianka.

termin składania ofert

miejsce składania ofert Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej, ul. Parkowa 1 Biała, 64-980

Uchwały Rady

uchwała nr: XIII/91/2019

uchwała nr XIII/91/2019

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

uchwała nr: XIII/90/2019

uchwała nr XIII/90/2019

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum działającego w Zespole Szkół im. Powstańców Wlkp. 1918-1919 w Krzyżu Wlkp. w pięcioletnie Technikum działające w Zespole Szkół im. Powstańców Wlkp. 1918-1919 w Krzyżu Wlkp.

uchwała nr: XIII/89/2019

uchwała nr XIII/89/2019

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum im. Noblistów Polskich działającego w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance w pięcioletnie Technikum im. Noblistów Polskich działające w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance.

uchwała nr: XIII/88/2019

uchwała nr XIII/88/2019

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum działającego w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance w pięcioletnie Technikum działające w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance.

uchwała nr: XIII/87/2019

uchwała nr XIII/87/2019

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum działającego w Zespole Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie w pięcioletnie Technikum działające w Zespole Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie.

uchwała nr: XIII/86/2019

uchwała nr XIII/86/2019

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krzyżu Wlkp. działającego w Zespole Szkół im. Powstańców Wlkp. 1918-1919 w Krzyżu Wlkp. w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krzyżu Wlkp. działające w Zespole Szkół im. Powstańców Wlkp. 1918-1919 w Krzyżu Wlkp.

Uchwały Zarządu

uchwała nr: 147/2019

uchwała nr 147/2019

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie rozeznania rynku cen na wykonanie, przez podmioty uprawnione, badania sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2019 r. i 2020 r., dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

uchwała nr: 146/2019

uchwała nr 146/2019

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór banku do prowadzenia obsługi budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego i jednostek organizacyjnych powiatu na okres od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2024 r.

uchwała nr: 145/2019

uchwała nr 145/2019

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w 2020 roku i uchwalenia regulaminu jej pracy.

uchwała nr: 144/2019

uchwała nr 144/2019

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia stawki czynszu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej oczyszczalnią ścieków oraz określenia warunków zawarcia umowy.

uchwała nr: 143/2019

uchwała nr 143/2019

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie użyczenia nieruchomości z zasobu powiatowego na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

uchwała nr: 142/2019

uchwała nr 142/2019

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodów stanowiących wyposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij