Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Kierownictwo urzędu

 Feliks Łaszcz starosta czarnkowsko-trzcianecki

Starosta
Feliks Łaszcz

sekretariat
tel. 660492771

 Sławomir Kryger wicestarosta czarnkowsko-trzcianecki

Wicestarosta
Sławomir Kryger 

sekretariat
tel. 660492771


Wykaz telefonówSekretarz Powiatu
Alicja Dąbrowska 
668127786
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek 
668127896
Przewodniczący Rady Powiatu
Wiesław Maszewski
660747181Godziny pracy

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie pracuje w godzinach:

poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorki: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 15:30


Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Ważny komunikat

Wznowienie terminów postępowań administracyjnych od 24 maja 2020 r.

więcej o informacji: Wznowienie terminów postępowań administracyjnych od 24 maja 2020 r.

Tablica ogłoszeń

Decyzja Nr 468/2020

W sprawie: wydania decyzji nr 468/2020 udzielającej pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn: „rozbudowa ul. Rzemieślniczej w Trzciance – drogi gminnej łączącej ul. Żeromskiego z ul. Parkową”.

Obwieszczenie

w sprawie: wydana decyzji nr 468/2020 znak: AB.6740.441.2020.AK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na  „rozbudowie ul. Rzemieślniczej w Trzciance – drogi gminnej łączącej ul. Żeromskiego z ul. Parkową”, której nadano rygor natychmiastowej...

DECYZJA NR 451 / 2020

w sprawie: wydania decyzji nr 451/2020 udzielającej pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Żeromskiego z ul. Rzemieślniczą w Trzciance”

Zamówienia publiczne

zamówienie na: "Przebudowa drogi -budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1322P w m. Dębogóra" II etap

zamówienie na "Przebudowa drogi -budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1322P w m. Dębogóra" II etap

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ZDP-2.2410.12.2020

zamawiający Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert ZDP Czarnków ul. Gdańska 56, 64-70 Czarnków

zamówienie na: "Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1346P w miejscowości Śmieszkowo, ul. Polna"

zamówienie na "Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1346P w miejscowości Śmieszkowo, ul. Polna"

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ZDP-2.2410.11.2020

zamawiający Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert ZDP Czarnków ul. Gdańska 56, 64-70 Czarnków

zamówienie na: "Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleń-Mężyk" II etap

zamówienie na "Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleń-Mężyk" II etap

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZDP-2.2410.9.2020

zamawiający Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert ZDP Czarnków ul. Gdańska 56 64-700 Czarnków

zamówienie na: „Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1346P w miejscowości Prusinowo”

zamówienie na „Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1346P w miejscowości Prusinowo”

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZDP-2.2410.7.2020

zamawiający Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert ZDP Czarnków ul. Gdańska 56 64-700 Czarnków

zamówienie na: „Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w m. Śmieszkowo, ul. Wiejska”

zamówienie na „Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w m. Śmieszkowo, ul. Wiejska”

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZDP-2.2410.6.2020

zamawiający Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert ZDP Czarnków ul. Gdańska 56 64-700 Czarnków

Praca

stanowisko: Diagnosta

stanowisko Diagnosta

miejsce pracy Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie

termin składania ofert

miejsce składania ofert w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie

stanowisko: Inspektor nadzoru budowlanego do spraw: inspekcji i kontroli oraz prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu należącego do kompetencji powiatu

stanowisko Inspektor nadzoru budowlanego do spraw: inspekcji i kontroli oraz prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu należącego do kompetencji powiatu

miejsce pracy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie , 64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 88

termin składania ofert

miejsce składania ofert Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie, 64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 88

stanowisko: Podinspektor

stanowisko Podinspektor

miejsce pracy Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Czarnkowie (miejsce wykonywania pracy: Delegatura w Trzciance

termin składania ofert

miejsce składania ofert w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie

stanowisko: Podinspektor ds. mienia powiatu

stanowisko Podinspektor ds. mienia powiatu

miejsce pracy Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Czarnkowie

termin składania ofert

miejsce składania ofert w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie

stanowisko: Referent do spraw kadrowych

stanowisko Referent do spraw kadrowych

miejsce pracy Zespół Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance, w sekretariacie

Uchwały Rady

uchwała nr: XIX/142/2020

uchwała nr XIX/142/2020

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr VIII/42/2019 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim (V)” w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XIX/141/2020

uchwała nr XIX/141/2020

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XLIII/327/2018 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XIX/140/2020

uchwała nr XIX/140/2020

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XIX/139/2020

uchwała nr XIX/139/2020

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie utworzenia z dniem 1 września 2020 r. Branżowej Szkoły II stopnia w Czarnkowie i włączenia jej do Zespołu Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XIX/138/2020

uchwała nr XIX/138/2020

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XV/101/2019 zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia poz. 2020.5721

uchwała nr: XIX/137/2020

uchwała nr XIX/137/2020

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego na lata 2020-2036

Status uchwały Obowiązująca

Uchwały Zarządu

uchwała nr: 238/2020

uchwała nr 238/2020

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad do sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki organizacyjne oraz sprawozdania finansowego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 237/2020

uchwała nr 237/2020

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XV/101/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 236/2020

uchwała nr 236/2020

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr 227/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu stanowiącego środek trwały Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 235/2020

uchwała nr 235/2020

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Trzciance do składania oświadczeń woli.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 234/2020

uchwała nr 234/2020

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzciance

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 233/2020

uchwała nr 233/2020

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za II kwartał 2020 roku

Status uchwały Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij