Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków


tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61


email: powiat@pct.bipst.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków


tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61


email: powiat@pct.bipst.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Kierownictwo urzędu

Starosta
Tadeusz Teterus

tel. 67 253 01 60 *1100

Wicestarosta
Jacek Klimaszewski

tel. 67 253 01 60 *1100

Godziny pracy

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie pracuje w godzinach:

poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorki: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 15:30


Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Wykaz telefonówSekretarz Powiatu
Dąbrowska Alicja
668127786
Skarbnik Powiatu
Dymek Ewa
668127896
Przewodniczący Rady Powiatu
Tomaszewski Bogdan
660747181Tablica ogłoszeń

Zaproszenie do konsultacji - harmonogram pracy aptek

Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w Czarnkowie przedkłada do konsultacji społecznych projekt Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

OGŁOSZENIE - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817, ze zm.) i Uchwały Nr  XXXIV/267/2017  Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji administracyjnej nr 728/2017z dnia 05.12.2017 r. zatwierdzającej projekt budowy Hali Odlewni pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego o ponad standardowej stabilności parametrów mechanicznych i użytkowych” w miejscowości Drawski Młyn, gm. Drawsko na działce o nr ewid. 696/53.

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sezonie 2017/2018 na zadaniach: 1, 2, 9, 11 i 12

zamówienie na Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sezonie 2017/2018 na zadaniach: 1, 2, 9, 11 i 12

nr sprawy ZDP-2.2410.20.2017

zamawiający Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

zamówienie na: wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej budowy sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz termomodernizacji i remontu przyległego do niej budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie.

zamówienie na wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej budowy sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz termomodernizacji i remontu przyległego do niej budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie.

nr sprawy OR.272.6.2017.ST

zamawiający Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej 207 000 PLN

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

zamówienie na: Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sezonie 2017/2018

zamówienie na Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sezonie 2017/2018

nr sprawy ZDP-2.2410.19.2017

zamawiający Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków

Praca

stanowisko: Urzędnicze w Dziale Budowy Utrzymania i Ochrony Dróg i Mostów

stanowisko Urzędnicze w Dziale Budowy Utrzymania i Ochrony Dróg i Mostów

miejsce pracy Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków

stanowisko: Księgowy

stanowisko Księgowy

miejsce pracy dział administracyjny Domu Pomocy Społecznej w Gębicach

termin składania ofert

miejsce składania ofert Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - sekretariat

stanowisko: Pielęgniarka oddziałowa

stanowisko Pielęgniarka oddziałowa

miejsce pracy Szpital Powiatowy w Trzciance

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szpital Powiatowy w Trzciance

stanowisko: Specjalista - animator kultury i sportu

stanowisko Specjalista - animator kultury i sportu

miejsce pracy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance

termin składania ofert

miejsce składania ofert Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance, ul. Sikorskiego 26, 64-980 Trzcianka

stanowisko: Pracownik socjalny

stanowisko Pracownik socjalny

miejsce pracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance

termin składania ofert

miejsce składania ofert Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance

stanowisko: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

miejsce pracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance

termin składania ofert

miejsce składania ofert Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, pokój nr 1

Uchwały Rady

uchwała nr: XXXV/279/2017

uchwała nr XXXV/279/2017

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym

uchwała nr: XXXV/278/2017

uchwała nr XXXV/278/2017

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

uchwała nr: XXXV/277/2017

uchwała nr XXXV/277/2017

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok

uchwała nr: XXXV/276/2017

uchwała nr XXXV/276/2017

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2017-2036

uchwała nr: XXXV/275/2017

uchwała nr XXXV/275/2017

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”

uchwała nr: XXXV/274/2017

uchwała nr XXXV/274/2017

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok

Uchwały Zarządu

uchwała nr: 471/2017

uchwała nr 471/2017

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie zatwierdzenia protokołu Komisji Likwidacyjnej oraz likwidacji mienia powiatu.

uchwała nr: 470/2017

uchwała nr 470/2017

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Krzyżu Wlkp. dla 14 dzieci w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2022 r.”

uchwała nr: 469/2017

uchwała nr 469/2017

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym pomieszczeń przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie.

uchwała nr: 468/2017

uchwała nr 468/2017

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie i likwidację wyposażenia Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie.

uchwała nr: 467/2017

uchwała nr 467/2017

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Krzyżu Wlkp. dla 14 dzieci w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2022 r.” i uchwalenia regulaminu jej pracy.

uchwała nr: 466/2017

uchwała nr 466/2017

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew rosnących na gruncie będącym przedmiotem trwałego zarządu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij