Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.bipst.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.bipst.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Kierownictwo urzędu

Starosta
Tadeusz Teterus

tel. 67 253 01 60 *1100

Wicestarosta
Jacek Klimaszewski

tel. 67 253 01 60 *1100

Godziny pracy

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie pracuje w godzinach:

poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorki: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 15:30


Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Wykaz telefonówSekretarz Powiatu
Dąbrowska Alicja
668127786
Skarbnik Powiatu
Dymek Ewa
668127896
Przewodniczący Rady Powiatu
Tomaszewski Bogdan
660747181Ważny komunikat

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - dalej Rozporządzenie) informujemy, iż:

więcej o informacji: INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Tablica ogłoszeń

Wykaz nieruchomości do sprzedaży, gm. Połajewo

Wykaz Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sprawie sprzedaży bezprzetargowej udziału 4/16 części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Połajewo, gm. Połajewo

obwieszczenie

Czarnków, dn. 03.07.2018 r.   OS.604.5.2018.MF       OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia                 Na podstawie art. 49...

obwieszczenie

Czarnków, dnia  07.06. 2018 r.   OS.604.5.2018.MF       OBWIESZCZENIE                 Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu...

obwieszczenie

Czarnków, dn. 30.04.2018 r.   OS.604.5.2018.MF     OBWIESZCZENIE               Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego...

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz termomodernizacją i remontem przyległego do niej budynku dydaktycznego LO im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie

zamówienie na Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz termomodernizacją i remontem przyległego do niej budynku dydaktycznego LO im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie

nr sprawy OR.272.6.2018.ST

zamawiający Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

termin składania ofert

zamówienie na: „Przebudowa drogi – przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w miejscowości Młynkowo”

zamówienie na „Przebudowa drogi – przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w miejscowości Młynkowo”

nr sprawy ZDP-2.2410.12.2018

zamawiający Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert ZDP Czarnków ul. Gdańska 56 64-700 Czarnków

zamówienie na: „Naprawa dróg powiatowych na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego – remont cząstkowy masą na gorąco z frezowaniem nawierzchni”.

zamówienie na „Naprawa dróg powiatowych na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego – remont cząstkowy masą na gorąco z frezowaniem nawierzchni”.

nr sprawy ZDP-2.2410.11.2018

zamawiający Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert ZDP Czarnków ul. Gdańska 56 64-700 Czarnków

Praca

stanowisko: Samodzielny Referent

stanowisko Samodzielny Referent

miejsce pracy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance, ul Fabryczna 1, 64-980 Trzcianka.

termin składania ofert

miejsce składania ofert Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Fabryczna 1 64-980 Trzcianka

stanowisko: Podinspektor ds. promocji zdrowia i polityki informacyjnej powiatu

stanowisko Podinspektor ds. promocji zdrowia i polityki informacyjnej powiatu

miejsce pracy Wydział Promocji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, sekretariat

stanowisko: Podinspektor w Biurze Obsługi Klienta

stanowisko Podinspektor w Biurze Obsługi Klienta

miejsce pracy Wydział Organizacyjno-Ogólny Starostwa Powiatowego w Czarnkowie

termin składania ofert

miejsce składania ofert w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3

stanowisko: Inspektor

stanowisko Inspektor

miejsce pracy Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Czarnkowie (miejsce wykonywania pracy: Delegatura Wydziału Architektury i Budownictwa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - sekretariat

stanowisko: Główny księgowy

stanowisko Główny księgowy

miejsce pracy Zespół Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance ul. 27 Stycznia 100, 64-980 Trzcianka

stanowisko: Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie

stanowisko Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie

miejsce pracy Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Uchwały Rady

uchwała nr: XLII /318/2018

uchwała nr XLII /318/2018

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki obliczania i przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

uchwała nr: XLII/317/2018

uchwała nr XLII/317/2018

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok

uchwała nr: XLII/316/2018

uchwała nr XLII/316/2018

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego na lata 2018-2036

uchwała nr: XLII/315/2018

uchwała nr XLII/315/2018

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Czarnków na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. budowa pomnika na chwałę „Powstańcom Wielkopolskim i Księżom Katolickim” w ramach obchodów 100-lecia Powstania Wielkopolskiego w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim.

uchwała nr: XLII/314/2018

uchwała nr XLII/314/2018

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie udzielenia Powiatowi Pilskiemu dotacji celowej na realizację zadania pn.: „XI Ponadpowiatowa Olimpiada Ekologiczna Subregionu Północnej Wielkopolski”.

uchwała nr: XLI/313/2018

uchwała nr XLI/313/2018

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia.

Uchwały Zarządu

uchwała nr: 563/2018

uchwała nr 563/2018

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance upoważnienia do realizacji projektu pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

uchwała nr: 562/2018

uchwała nr 562/2018

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt. ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (V)” w ramach PO WER 2014 – 2020

uchwała nr: 561/2018

uchwała nr 561/2018

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok

uchwała nr: 560/2018

uchwała nr 560/2018

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie sieci oraz przyłącza telekomunikacyjnego w gruncie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego.

uchwała nr: 559/2018

uchwała nr 559/2018

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za II kwartał 2018 rok

uchwała nr: 558/2018

uchwała nr 558/2018

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzewa rosnącego na gruncie będącym przedmiotem użytkowania Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij